Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ny i Svedala

Kontakt

Christina Hag
Flyktingsamordnare
0709-478469
christina.hag@svedala.se
Emma Karklins
Flyktingsamordnare
040-626 82 44
emma.karklins@svedala.se
Malin Josefsson
Flyktingsamordnare
0709-47 80 52
malin.josefsson@svedala.se
Tatiana Ferdean
Flyktingsamordnare
tatiana.ferdean@svedala.se

Du som nyanländ kan behöva hjälp och praktiskt stöd i samband med att du flyttar till en ny kommun. Vi kan hjälpa till med information och kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SFI, hälsocentralen, barnomsorg och skola. Tillsammans med Arbetsförmedlingen gör vi en kartläggning för att kunna upprätta en etableringsplan.

Välkommen att besöka oss på Arbete och integration!

Öppettider reception

Måndag- torsdag kl 13:00–16:30
Fredag kl 13:00–15:00 

När receptionen är öppen kan du: 

  • få information
  • hämta blanketter och lämna brev och ansökningar 
  • boka tid med handläggare, med eller utan tolk

Öppen mottagning

Vi erbjuder öppen mottagning tre dagar i veckan. Under öppen mottagning kan du få service med korta och enklare ärenden.

  • Arbetsmarknadssamordnare: tisdagar kl 13:00-15:00
  • Flyktingsamordnare: tisdagar och torsdagar kl 13:00–15:00 
  • Socialsekreterare för ekonomiskt bistånd: onsdagar kl 13:00–15:30

Planera för framtiden

Som ny i Svedala och Sverige kommer du bli inbokad på flera möten. Du kommer träffa personal från olika verksamheter och myndigheter. Du som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Meddela din handläggare att du har behov av tolk. Nedan får du en enkel förklaring på de kommunala verksamheter eller myndigheter du kommer i kontakt med.  

Arbetsförmedlingen 

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin egen försörjning.

Webbplats Arbetsförmedlingen

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen ska ge dig grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att du ska få kunskap om hur samhället i Sverige är organiserat och om det praktiska vardagslivet.

Mer information om samhällsorientering

Svenska för invandrare, sfi

Sfi är en språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Studier inom sfi hjälper dig att utveckla ett funktionellt andraspråk och förbereder dig för vidare studier eller arbete. Du kan kombinera studier med samhällsinformation, andra studier, praktik eller arbete.

Mer information om sfi

Välkomsten

Välkomsten i Svedala kommun är den första kontakten med förskola och skola för alla nyanlända barn och ungdomar.

Information om Välkomsten

Hitta eget boende

Det är viktigt att du är aktiv i ditt bostadssökande. Om du söker ett boende eller hyr i andrahand kan du få stöd i ditt bostadssökande. 

Tips till dig som söker boende: 

  • Se informationsfilmerna "Du och ditt boende" på fem olika språk. Vi har tagit fram korta filmer med information om olika boendesituationen i Sverige, boendeformer och vanliga regler. 
    Informationsfilmer på Vimeo om boendefrågor i Sverige
  • Besök Öppet Bostadssök. På onsdagar kl 14:00–16:00 kan du som är inskriver på Arbete och integration få stöd i ditt bostadssök.

Mer information om boende åt nyanlända i Svedala kommun

Publicerad 2019-06-03 kl 14:47
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2019-09-11 kl 14:13