Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mottagning av nyanlända

Kontakt

Pär Faxby
Boendekoordinator
040-626 84 69
par.faxby@svedala.se
Amani Nabki
Kundvärd
040-626 8249
amani.nabki@svedala.se

När en person söker asyl eller har fått uppehållstillstånd är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen centrala kontaktytor. Alla kommuner ska enligt bosättningslagen ta emot ett visst antal nyanlända per år. Dessa är kommunen skyldiga att erbjuda boende. Hur många personer som varje kommun ska ta emot beslutas av Länsstyrelsen.

Mottagning av nyanlända

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle. När en person därefter har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning. Det innebär att vi ska ta emot vuxna och familjer med barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Information om bosättning och bosättningslagen

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i mottagandet av flyktingar och nyanlända är stöd och service, vilket bland annat innebär:

 • Praktiskt stöd i samband med bosättning.
 • Initialt ekonomiskt bistånd för den period som uppstår mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning från Migrationsverket till den första utbetalningen av etableringsersättning och tilläggsförmåner från Arbetsförmedlingen/ Försäkringskassan.
 • Erbjuda svenskundervisning.
 • Erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar.
 • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
 • Insatser inom det sociala området.
 • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.
 • Vi har ett särskilt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn när det gäller boende, hälsa, utbildning och fritid.

Kommunens ansvar för bosättning

Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanlända personers möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning. Det innebär att vi ska ta emot vuxna och familjer med barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Under 2019 ska vi ta emot 45 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen.

Som vi tidigare informerat om, till exempel i SvedalaNytt, har vi som kommun ett speciellt ansvar att ta hand om och bosätta ensamkommande barn. Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande barn är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till samtliga kommuner i Sverige. Migrationsverket anvisar oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen eller inte. Barnen kan placeras såväl i vår kommun som i andra kommuner i landet. 

Boendelösningar i hela kommunen

Vi arbetar för att ta fram bostadslösningar för flyktingar där det finns grannar och kollektivtrafik i närheten. Det gör vi för att motverka utanförskap och segregation och för att skapa en så bra integration för den enskilde som möjligt.

Runt om i kommunen ser vi även över vårt befintliga fastighetsbestånd för att undersöka om lediga fastigheter antingen kan byggas om eller omvandlas till bostäder åt flyktingar.

Tillfälliga bostäder

När vi ansöker om bygglov på olika platser för tillfälliga bostäder betyder det inte att vi definitivt ska uppföra paviljongerna. Eftersom ledtiderna är långa i en bygglovsprocess vill vi kunna vara förberedda om behovet uppstår på nytt. Med det menar vi att vi behöver vara väl förberedda ifall ett stort antal flyktingar återigen kommer till Sverige och i enlighet med gällande lagstiftning blir anvisade till vår kommun.

Så här behandlar vi dina personuppgifter 

Från och med den 25 maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen.

Migrationsverket ger kommunen personuppgifter i samband med att en nyanländ enligt Bosättningslagen hänvisas till vår kommun. Personuppgifterna registreras av oss i ett datasystem för att kunna erbjuda:

 • Boende i kommunen.
 • Stöd för att påbörja etableringen på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 
 • För att göra återsökningar hos Migrationsverket.

Läs mer om behandling av personuppgifter, GDPR

Integration - att bli en del av samhället och gemenskapen

Att varje individ får goda möjligheter att integreras och bli en del av samhället och gemenskapen är ett viktigt ansvar för oss som kommun. Dokumentet "Handling för integration" ger en riktning för hur vi som kommun ska arbete för integration och etablering av nyanlända. Nyanlända ska få det stöd som behövs för att bli självständiga kommuninvånare och i samhället.

Dokument "Handling för integration"

Publicerad 2017-03-20 kl 15:30
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2019-09-11 kl 14:10