Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Möt världen i Svedala

Kontakt

Jasmine Wahlström
Integrationskoordinator
040-626 81 81
jasmine.wahlstrom@svedala.se
Amanda Stjärnqvist
Mötesplatsutvecklare Svedala och Skurups kommun
0738-56 09 88
amanda.stjarnqvist@skurup.se

Vi tror att integration kan bli verklighet när både nya och etablerade Svedalabor kan träffa varandra under trevliga och vardagliga former. Här kan du läsa om olika sätt och verksamheter som du kan engagera dig i.

Träffas och trivs på Svedala Tillsammans - en medskapande träffpunkt

Svedala Tillsammans är en medskapande träffpunkt där vi tillsammans planerar och genomför aktiviteter. Vi träffas torsdag klockan 16:30-18:30 på Svedala bibliotek med utgångspunkt i olika månadsteman.

Vi kommer till Svedala Tillsammans för att ha roligt, lära oss nya saker tillsammans, umgås och knyta värdefulla kontakter. Du har möjlighet att vara delaktig i planering och genomförande i så stor grad du själv önskar. På Svedala Tillsammans kan du ta del av kortare föredrag med olika samhällsaktörer och delta i eftersnack med andra. Vid varje tillfälle ges du möjlighet till kreativt skapande på det aktuella temat. För att även du som förälder ska kunna delta kommer vi att erbjuda enklare aktiviteter för barn.

Vi sätter tillsammans tema till varje månad som utgör grunden för veckans aktivitet. Till dessa teman kan vi bjuda in kommuninvånare, idéburen sektor, näringsliv och offentlig sektor som vill bidra med aktiviteter. Den sista torsdagen i varje månad diskuterar vi nästkommande månads aktiviteter och teman.

Vill du vara med och påverka eller skapa intressant innehåll?

Vi välkomnar allt engagemang för att planera och utföra aktiviteter. Vill du kanske hålla i en aktivitet eller gå med i arbetsgruppen? Kontakta mötesplatsutvecklaren.

Kontakt

Amanda Stjärnqvist  mötesplatsutvecklare Svedala och Skurups kommun
0738-560988
amanda.stjarnqvist@skurup.se

Facebooksida Svedala Tillsammans 

Nätverk Öppet Svedala

Välkomna till Nätverksträff för ett öppet Svedala! Öppet Svedala är ett nätverk för organisationer och frivilliga personer som engagerar sig för ett öppet och inkluderande Svedala - eller de som vill göra det framöver. Vi träffar varandra kontinuerligt för att utbyta kunskap, erfarenheter och samarbeta för att öppna upp för möten mellan nya och etablerade kommuninvånare.

• Vi delar med oss av information från kommunen, Länsstyrelsen och Migrationsverket inom integrationsområdet. Informerar när det finns aktuella utlysningar av projektmedel kopplat till integration.

• Vi planerar för gemensamma aktiviteter att samarbeta kring till exempel högtider, traditioner eller årliga evenemang. Vilka evenemang vill vi bjuda in till i kommunen?

• Aktuellt hos föreningarna/organisationerna. Möjlighet att bjuda in till öppen verksamhet inom respektive förening/organisation. 

• Öppen punkt. 

Vi träffar varandra en gång i månaden, anmälan krävs. Vi bjuder på fika!

Konversatör SFI

Om du är intresserad av svenska språket och olika kulturer är du välkommen att prata svenska med eleverna på utbildningen svenska för invandrar (SFI) på Nils Fredriks Utbildning (NFU) i Svedala. Att vara konversatör innebär att du på din lediga tid kommer till SFI-lektionen och går iväg till biblioteket, kafeterian eller någon annan plats med en mindre grupp på cirka 4-5 elever. Ni pratar med varandra på svenska om vardagliga ämnen som du förbereder eller tillsammans med eleverna kommer överens om. Detta är en fantastisk möjlighet att möta människor från olika kulturer samt en chans för våra nyinflyttade kommuninvånare att möta andra kommuninvånare i Svedala.

SFI-lektionerna är kl 8:30-11.30 alla dagar utom onsdagar då lektionen är kl 10:00-12:00, och eftermiddagar 13:00-16:00. Vill du bli konversatör? Anmäl ditt intresse till Annica Reinholdsson, SFI-lärare på NFU i Svedala.

Kontakt

Annica Reinholdsson, SFI-lärare
Nils Fredriksson Utbildning, Svedala
Annica.Reinholdsson@svedala.se

Språkcafé

ABF Sydvästra Skåne och biblioteket i Svedala bjuder in till språkcafé. Här diskuterar vi aktuella ämnen och sådant som kan vara bra för dig som är ny i Sverige. Språkcaféet är öppet för alla kommuninvånare och bygger på att etablerade möter nyanlända i kommunen för ömsesidigt utbyte och språkträning. 

Mer information om Språkcaféet på kommunens webbplats

Unga möter Unga

Nu har Unga möter unga gått från projekt till förening. Ungdomsledarna som står ansvariga för planering och schema är föreningens första styrelse. I föreningen träffas nyanlända och etablerade ungdomar mellan 13-18 år under en längre tid för att lära känna varandra och bidra till integration i samhället. Föreningen skapar gemensamma fritidsaktiviteter för att bygga upp vänskap och nätverk mellan nyanlända och etablerade ungdomar. Vill du vara med i Unga möter Ungas förening? Eller representerar du en förening som kan öppna upp prova-på-verksamhet för ungdomarna? Kontakta Tuba Charkhy Habib för mer information.

Kontakt

Tuba Charkhy Habib, ordförande 
ungamoterunga@aktivungdom.se

Unga möter ungas instagram

Vill du bli god man?

Vi som kommun ansvarar för att ensamkommande barn har en god man under tiden som Migrationsverket utreder rätten till asyl. Den gode mannen är barnets juridiska vårdnadshavare och förmyndare. Att vara god man innebär att du företräder ett barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige. En person som inte själv kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person kan få hjälp av en förordnad god man. Det är överförmyndaren som anordnar godmanskapet och förordnar den gode mannen.

Vid frågor kontakta Överförmyndarenheten i Trelleborg.

Kontakt

Överförmyndarenheten
0410-73 30 00

Mer information om God man på kommunens webbplats

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd behöver barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för en god man. I uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare ingår det att ha regelbunden kontakt med boendepersonal eller familjehemmet där barnet bor för att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi. Det ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort. En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte försörjningsplikt gentemot barnet och barnet har heller ingen arvsrätt.

Vid frågor kontakta Mattias Olsson, enhetschef.

Kontakt

Mattias Olsson, enhetschef
040-626 81 76
mattias.olsson@svedala.se

Mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare på kommunens webbplats

Vill du bli familjehem?

Ett familjehem är en enskild familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem stadigvarande för barn eller ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid. Vid frågor kontakta Emilia Gidlöf, socialsekreterare familjehem/familjerätt. 

Mer information om familjehem på kommunens webbplats

Kontakt 

Azra Kurtanovic, socialsekreterare
040-626 83 53
azra.kurtanovic@svedala.se

Ekonomiskt stöd 

Hos Svensk insamlingskontroll kan du leta upp organisationer med 90-konton dit du kan skänka pengar. Du kan exempelvis söka på vad organisationerna arbetar med och var.

Svensk insamlingskontrolls webbplats 

Publicerad 2016-05-27 kl 14:05
Uppdaterad 2018-10-23 kl 11:52