Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Föreningar för integration

Kontakt

Rebecka Kjellsson
Integrationskoordinator
040-626 81 81
rebecka.kjellsson@svedala.se

I Svedala kommun kan du engagera dig ideellt i föreningslivet för att mötas och ge stöd.

Föreningslivet

Vill du eller din förening engagera dig eller er ideellt för nyanlända i Svedala kommun? Det finns föreningar, volontärgrupp och frivillig resursgrupp som på olika sätt engagerar sig för integration i Svedala kommun. Kontakta integrationskoordinator Rebecka Kjellsson för mer information.

Som idrottsförening kan ni få stöd av Skåneidrotten och deras satsning för integration av nyanlända. Skåneidrotten har tillsammans med Malmö högskola tagit fram SportOpen som är ett metodstöd för idrottsföreningar att möta nyanlända.

Skåneidrottens webbplats

SportOpens webbplats

ABF Sydvästra Skåne

ABF Sydvästra Skåne gör i samarbete med Svedala bibliotek språkcafé som är öppet varje onsdag kl 15:30-17:30. ABF erbjuder även studiecirklar i svenska språket, Föräldrautbildning och Leva, bo och arbeta i Sverige. Är du intresserad av att delta i en studiecirkel? Kontakta Yvonne Borg, verksamhetsutvecklare ABF Sydvästra Skåne.

Kontaktuppgifter ABF Sydvästra Skåne

Yvonne Borg 
yvonne.borg@abf.se

Lions klubb Bara

Lions klubb Bara är mån om att hjälpa människor i nöd. Lions stöttar därför kraftigt alla flyktingar från kriget i Syrien, främst genom bidrag till flyktingarna i grannländerna till Syrien. Vad gäller nyanlända till Sverige står Lions bakom insamling av kläder, skor och leksaker till nyanlända i kommunen. Lions har även givit visst stöd till aktiviteter som kan underlätta integrationen i samhället.
Vill du engagera dig i Lions arbete? Kontakta Sven-Åke Persson, klubbens president.

Kontaktuppgifter Lions klubb Bara

Sven-Åke Persson
sven.a.persson@hotmail.com

NAD - Nätverk, Aktivitet, Delaktighet – Nätverket idéburen sektor Skåne

NAD är ett samarbete mellan idéburen och offentlig sektor i Skåne. Att träffa andra som man delar intressen med ger bättre hälsa, hjälper till att bygga sociala nätverk och underlättar språkinlärningen. NAD-projektet vill underlätta för idéburna organisationer och nyanlända att få kontakt med varandra under de nyanländas första tid i Sverige och i Svedala kommun. 

Kan din förening erbjuda en NAD aktivitet?

Fokus är på språk, hälsa och sociala nätverk. Nyanlända kan få en NAD aktivitet på minst tre träffar i sin etableringsplan som Arbetsförmedlingen upprättar. Matchning sker utifrån deltagarens intresse och behov.
Har du frågor? Kontakta Sofi Andersson, samordnare för arbetsgrupp sydost.

Kontaktuppgifter NAD

Sofi Andersson
010-476 57 67
sofi.andersson@skaneidrotten.se

Svedala Rotaryklubb

Svedala Rotaryklubb jobbar med konceptet ”En timme av din tid” där medlemmar uppmuntrar och utmanar varandra till att avsätta tid för att stödja medmänniskor som av olika anledningar har behov av extra stöd eller coachning för att komma in i arbetslivet. Arbetsplatser tar emot och stödjer personer som varit utanför arbetsmarknaden en länge tid eller är nyanländ i kommunen. Under 2016 kommer verksamheten att utvidgas och avser att ge fler möjlighet till praktikplats inom medlemmarnas arbetsplatser/företag. Rotaryklubben är också aktiva genom språkmöten på SFI, agerar mentorer åt ensamkommande barn och medmänniskor för asylsökande på Migrationsverket boende.

Rotary är ett yrkesnätverk för Svedalabor och har något att erbjuda till andra Svedalabor oavsett om medlemmarna är aktiva i yrkeslivet eller har yrkeslivet bakom sig. Rotaryklubben bär på mycket kunskap och erfarenheter som de vill dela med sig av. Vill du veta mer om "En timme av din tid"? Kontakta Kerstin Peterson-Brodda, Past president Svedala Rotaryklubb.

 

Publicerad 2016-03-24 kl 10:47
Uppdaterad 2018-07-04 kl 13:33