Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ett inkluderande Svedala

Foto: Astrakan Images AB

Vi tror att integration kan bli verklighet när både nya och etablerade Svedalabor kan träffa varandra under trevliga och vardagliga former. Här kan du läsa om olika sätt och verksamheter som du kan engagera dig i.

Mötesplatser

I vår kommun finns det flera mötesplatser dit du kan komma och möta nya människor. 

Öppen dörr

Observera att mötesplatsen Öppen dörr är stängd tillsvidare på grund av den rådande situationen kring coronaviruset.

Svedala församling driver mötesplatsen Öppen dörr. Dit kan du komma och möta nya människor, ta en fika eller hitta på roliga aktiviteter. Alla är välkomna till Öppen dörr, vuxna och barn samt etablerade eller nyanlända Svedalabor.  Mötesplatsen drivs av Svedala församling och välkomnar alla, både om du inte är troende eller tillhör en annan religion. 

Tisdagar kl 17:00–18:30 på Svedala församlingshem, Malmövägen 4 i Svedala. 

Språkcafé 

Observera att språkcaféerna är stängda tillsvidare på grund av den rådande situationen kring coronaviruset.

ABF Sydvästra Skåne och biblioteket bjuder in till språkcafé. Här diskuterar vi aktuella ämnen och sådant som kan vara bra för dig som är ny i Sverige. Språkcaféet är öppet för alla kommuninvånare och bygger på att etablerade möter nyanlända i kommunen för ömsesidigt utbyte och språkträning. 

Onsdagar kl 15:30-17:30 på Svedala bibliotek, Storgatan 27 i Svedala.

Varannan torsdagar kl 14:00-16:00 på Bara bibliotek, Torggatan 24 i Bara.

Mötesplatser för unga

Du som är mellan 13 och 18 år är välkommen till kommunens mötesplatser för unga. Mötesplatserna är en del av arbetet med Ungas fritid och är en plattform för unga att skapa, delta och uppleva nya spännande aktiviteter. Mötesplatserna är självklart helt tobaks- och drogfria och är bemannade av vuxen, utbildad och kompetent personal. Vi har mötesplatser i Bara, Klågerup och Svedala.

Mötesplatser för unga

Kalendern

Vi har en digital kalender här på svedala.se där flera aktiviteter finns samlade. Du kan gå in på kalendern och se om det finns något som passar dig och din familj. 

Kalender Svedala kommun

Aktiviteter och projekt

NAD - Nätverk, Aktivitet, Delaktighet – Nätverket idéburen sektor Skåne

NAD är ett samarbete mellan idéburen och offentlig sektor i Skåne. Att träffa andra som man delar intressen med ger bättre hälsa, hjälper till att bygga sociala nätverk och underlättar språkinlärningen. NAD-projektet vill underlätta för idéburna organisationer och nyanlända att få kontakt med varandra under de nyanländas första tid i Sverige och i Svedala kommun. 

Kan din förening erbjuda en NAD aktivitet?

Fokus är på språk, hälsa och sociala nätverk. Nyanlända kan få en NAD aktivitet på minst tre träffar i sin etableringsplan som Arbetsförmedlingen upprättar. Matchning sker utifrån deltagarens intresse och behov. 
Har du frågor? Kontakta Sofi Andersson, samordnare för arbetsgrupp sydost.

Kontaktuppgifter NAD

Sofi Andersson
010-476 57 67
sofi.andersson@rfsisu.se

Föreningslivet

Vill du eller din förening engagera dig eller er ideellt för nyanlända i Svedala kommun? Det finns föreningar, volontärgrupp och frivillig resursgrupp som på olika sätt engagerar sig för integration i Svedala kommun. 

Som idrottsförening kan ni få stöd av Skåneidrotten och deras satsning för integration av nyanlända. Skåneidrotten har tillsammans med Malmö högskola tagit fram SportOpen som är ett metodstöd för idrottsföreningar att möta nyanlända.

Webbplats RF-SISU Skånes webbplats (Riksidrottsförbundets och SISU Riks regionala företrädare.)

Webbplats SportOpen

Bli god man, särskilt förordnad vårdnadshavare eller familjehem

Vill du bli god man?

Vi som kommun ansvarar för att ensamkommande barn har en god man under tiden som Migrationsverket utreder rätten till asyl. Den gode mannen är barnets juridiska vårdnadshavare och förmyndare. Att vara god man innebär att du företräder ett barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige. En person som inte själv kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person kan få hjälp av en förordnad god man. Det är överförmyndaren som anordnar godmanskapet och förordnar den gode mannen.

Infomration om god man (Överförmyndaren)

Vi samarbetar med Överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun.

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd behöver barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare istället för en god man. I uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare ingår det att ha regelbunden kontakt med boendepersonal eller familjehemmet där barnet bor för att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi. Det ingår till exempe att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort. En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte försörjningsplikt gentemot barnet och barnet har heller ingen arvsrätt.

Information om särskilt förordnad vårdnadshavare

Vill du bli familjehem?

Ett familjehem är en enskild familj som på uppdrag av socialnämnden öppnar sitt hem för barn eller ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid. 

Information om familjehem

Integration – att bli en del av samhället och gemenskapen

Att varje individ får goda möjligheter att integreras och bli en del av samhället och gemenskapen är ett viktigt ansvar för oss som kommun. Dokumentet "Handling för integration" ger en riktning för hur vi som kommun ska arbete för integration och etablering av nyanlända. Nyanlända ska få det stöd som behövs för att bli självständiga kommuninvånare och i samhället.

Dokument "Handling för integration"

Publicerad 2016-05-27 kl 14:05
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2021-03-24 kl 15:05