Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Boende åt nyanlända

Foto: Marcus Lundstedt

Kontakt

Pär Faxby
Boendekoordinator
040-626 84 69
par.faxby@svedala.se
Amani Nabki
Kundvärd
040-626 8219
amani.nabki@svedala.se

I alla Sveriges kommuner finns det bostadsbolag där du kan söka boende. Bostadsbolagen kan ägas av en privatpersoner eller av en kommun. I vår kommun är Svedalahem det kommunala bostadsbolaget. Det finns många sätt för dig att hitta en bostad. Det vanligaste är att du anmäler dig som bostadssökande hos bostadsbolag och bostadsförmedlingar. Registrera dig hos flera samtidigt då bostadsköerna kan vara olika långa.

Du och ditt boende – informationsfilmer på fem olika språk

Vi har tagit fram informationsfilmer på fem olika språk med information om olika boendesituationer, boendeformer och vanliga regler. 

Mer information om Du och ditt boende – informationsfilmer

Öppet bostadssök

Öppet bostadssök är tillsvidare stängt på grund av den rådande situationen kring coronaviruset (covid-19).

Hyr du i andrahand eller saknar du eget boende? Kommer ditt kontrakt snart att ta slut eller är du i behov av att hitta ett billigare boende? Då är du välkommen på Öppet bostadssök på Arbete och integration. 

Onsdagar kl 14:00–16:00 på Arbete och integration

Det här kan du få stöd med: 

  • Tips och råd för att öka dina chanser till egen bostad
  • Hjälp att skriva in dig hos olika bostadsbolag och bostadsförmedlingar
  • Praktisk hjälp hur du kan söka bostad på egen hand

Kommunen ansvar för bosättning av nyanlända

Alla kommuner ska enligt bosättningslagen ta emot ett visst antal nyanlända per år. Dessa är kommunen skyldiga att erbjuda boende till. Vi erbjuder andrahandskontrakt utan möjlighet till övertag. Boendeformen som vi kan erbjuda är kollektivboende, modulbostäder eller lägenhet. På Arbete och integration kan du hämta informationsmaterial om hur du kan gå till väga för att hitta ett eget boende. 

Som vi tidigare informerat om, till exempel i SvedalaNytt, har vi som kommun ett speciellt ansvar att ta hand om och bosätta ensamkommande barn. Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande barn är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till samtliga kommuner i Sverige. Migrationsverket anvisar oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen eller inte. Barnen kan placeras såväl i vår kommun som i andra kommuner i landet. 

Om kommunens ansvar för nyanlända Svedalabor

Boendelösningar i hela kommunen

Vi arbetar för att ta fram bostadslösningar för flyktingar där det finns grannar och kollektivtrafik i närheten. Det gör vi för att motverka utanförskap och segregation och för att skapa en så bra integration för den enskilde som möjligt.

Runt om i kommunen ser vi även över vårt befintliga fastighetsbestånd för att undersöka om lediga fastigheter antingen kan byggas om eller omvandlas till bostäder åt flyktingar.

Tillfälliga bostäder

När vi ansöker om bygglov på olika platser för tillfälliga bostäder betyder det inte att vi definitivt ska uppföra paviljongerna. Eftersom ledtiderna är långa i en bygglovsprocess vill vi kunna vara förberedda om behovet uppstår på nytt. Med det menar vi att vi behöver vara väl förberedda ifall ett stort antal flyktingar återigen kommer till Sverige och i enlighet med gällande lagstiftning blir anvisade till vår kommun.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen.

Migrationsverket ger kommunen personuppgifter i samband med att en nyanländ enligt Bosättningslagen hänvisas till vår kommun. Personuppgifterna registreras av oss i ett datasystem för att kunna erbjuda:

  • Boende i kommunen.
  • Stöd för att påbörja etableringen på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 
  • För att göra återsökningar hos Migrationsverket.

Läs mer om behandling av personuppgifter, GDPR

 

Publicerad 2016-10-18 kl 13:58
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-01-28 kl 14:32