Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Priser och stipendier

Kontakt

Karin Leeb-Lundberg
Kultursamordnare
040-626 82 08
karin.leeblundberg@svedala.se
Johanna Kandell
Fritidschef
040-626 82 45
johanna.kandell@svedala.se

Kulturpris och kulturstipendium samt idrottspris och föreningsledarstipendium är utmärkelser som Svedala kommun varje år delar ut på Nationaldagen.

Bestämmelser och riktlinjer för kulturpris och kulturstipendium samt idrottspris och föreningsledarstipendium

Kulturpris och kulturstipendium

Priset delas ut som stöd och uppmuntran för en god kulturgärning och till personer som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut till en förening ska denna vara registrerad hos Kulturenheten i Svedala kommun.

Bestämmelser och riktlinjer för ansökan om kulturpris och kulturstipendier

Idrottspris och föreningsledarstipendium

Priset delas ut till en idrottsutövare eller ett lag som under året utfört en bra idrottsprestation. Idrottsutövaren eller laget representerar en förening som är registrerad hos Fritidsenheten eller som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut till förening ska denna vara registrerad hos Fritidsenheten i Svedala kommun.

Bestämmelser och riktlinjer för ansökan om idrottspris och föreningsledarstipendium

Ansökan

Föreningar och enskilda personer kan lämna förslag till pris- och stipendietagare. Mejla förslag till fritid@svedala.se alternativt skicka förslag till Svedala kommun, Kultur och fritid, 233 80 Svedala. Märk ditt mejl eller brev med vilket pris eller stipendium det avser. Förslag med motivering ska vara kommunen tillhanda senast den 31 januari varje år. Priserna delas ut under Nationaldagsfirandet i Svedala.

Publicerad 2016-03-24 kl 12:01
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2016-11-17 kl 15:12