Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kulturnatt i Svedala

Banner av kulturnatten. Illustration.

Illustration: Ranelid reklambyrå

Lördag 7 oktober 2017 är det Kulturnatt i Svedala. Kulturnatten är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av kommunen, det lokala kultur- och föreningslivet, företag och andra eldsjälar.

Nytt för i år är att Kulturnatten äger rum kulturkvarteren i Svedala tätort, där utbudet koncentreras till bland annat Gamla Brandstationen, Folkets Hus, Biblioteket, Galleri KVIS och Kulturhuset Flamman. Besökarna kommer erbjudas en bredd av olika kulturupplevelser, framträdanden och aktiviteter och de kommer själva kunna prova på olika sorters kultur.

Vill du vara med?

Vill du, din förening eller företag ansvara för eller leda en eller flera kulturaktiviteter under Kulturnatten där besökarna får möjlighet att aktivt delta, lära sig något nytt, fördjupa sig i något, skapa något eller tänka nya tankar? Vi ser fram emot en intresseanmälan som du på ett enkelt sätt skickar in till oss via vår e-tjänst.

Intresseanmälan Kulturnatten 2017

Deadline för intresseanmälningar är 1 september 2017.

Vad är ett kulturevenemang?

Alla intresseanmälningar tas emot och behandlas - så länge det är något slags kulturevenemang och inte kan uppfattas som stötande eller strider mot kommunens Kultur- och fritidsplan.

Kultur- och fritidsplan

Besökaren på vår Kulturnatt ska uppleva eller vara delaktig i något under evenemanget, det räcker inte med att enbart dela ut information om en organisation eller verksamhet.

Exempel på kulturevenemang är:

  • Konst
  • Dans
  • Musik
  • Performance
  • Föredrag/Folkbildning
  • Litteratur
  • Teater
  • Kreativa aktiviteter av olika slag
  • Workshop
  • Film

Kulturnattens organisation

En referensgrupp med representanter från kommunen och kultur- och föreningslivet, går igenom inkomna intresseanmälningar och beslutar om evenemanget ryms inom kriterierna för Kulturnatten.

Kulturenheten i Svedala ansvarar för samordning och programinformation samt marknadsföring av Kulturnatten i sin helhet.

Kulturnattspåsen

Det finns en summa pengar avsatta till Kulturnatten, en så kallad Kulturnattspåse. Ur denna kan alla arrangörer äska medel. Kostnader för evenemang lämnas in och fördelas under september månad.

Frågor om Kulturnatten

Om du undrar något om Kulturnatten, kontakta oss gärna.
kulturnatten@svedala.se

Frågorna besvaras efter semestrarna.

Publicerad 2016-11-22 kl 10:32
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2017-07-18 kl 12:20