Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Kommunfullmäktige sammanträder 2017

Välkommen, kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten!

Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör kommunfullmäktige?

Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Dock är det fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats.

Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Politiker i kommunfullmäktige

Ordförande i kommunfulllmäktige är Göran Jepsson (M).
1:e vice ordförande är Björn Jönsson (S)

Kommunfullmäktiges ledamöter

Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige

Fler datum

Naverlönnsalen, ingång B i kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Hemsida

Kommunfullmäktige

Arrangör

Kommunfullmäktige Svedala kommun

Kontaktperson

Kristina Larsen
040-626 81 24
Registrator.KOF@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst