Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Pensionärsrådet

Kontakt

Ingrid Kjellberg
Administratör
040-626 81 73
registrator.sn@svedala.se


I Svedala kommuns pensionärsråd finns representanter från kommunens pensionärsföreningar:

 • Svedala Pensionärsförening PRO
 • Bara Pensionärsförening PRO
 • Svedala Pensionärsförening SPF Club 73
 • Kommunalpensionärerna SKPF

Ordförande i pensionärsrådet är Björn Jönsson och vice ordförande är Christer Hejdenberg.

Kommunens föreningsregister

Pensionärsrådets ledamöter

Syftet med pensionärsrådet

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden bland annat för äldre och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.

Kommunens mål för äldreomsorgen bör fastställas i samråd med företrädare för pensionärernas organisationer inom kommunen.

Pensionärsrådet ska vara ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska Pensionärsrådet vara ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Pensionärsrådets uppgifter

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och förvaltningar lämna information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. Exempel på sådana ärenden är:

 • Resursfrågor inom äldreomsorgen

 • Planeringen för äldreomsorgen

 • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen

 • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade

 • Planer för kollektivtrafik

 • Regler för färdtjänst

 • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer

 • Översiktsplaner

Pensionärsrådets kallelser och protokoll

Protokollen finns tillgängliga när de justerats. Val av justerare utses på sammanträdet. Protokollet justeras inom 14 dagar efter sammanträdet. Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller. Länkarna nedan till kallelser och protokoll utgörs av sammanträdesdatum.

 2017

Kallelse

Protokoll

Kallelse pensionärsrådet 2017-11-30 Protokoll pensionärsrådet 2017-11-30
Kallelse pensionärsrådet 2017-09-21 Protokoll pensionärsrådet 2017-09-21
Kallelse pensionärsrådet 2017-06-20 Protokoll pensionärsrådet 2017-06-20
Kallelse pensionärsrådet 2017-04-20 Protokoll pensionärsrådet 2017-04-20
Kallelse pensionärsrådet 2017-02-16 Protokoll pensionärsrådet 2017-02-16

 

2016

Kallelse

Protokoll

Kallelse pensionärsrådet 2016-12-08 Protokoll pensionärsrådet 2016-12-08 
Kallelse pensionärsrådet 2016-10-27 Protokoll pensionärsrådet 2016-10-27 
Kallelse pensionärsrådet 2016-09-19 Protokoll pensionärsrådet 2016-09-19
Kallelse pensionärsrådet 2016-06-16  Protokoll pensionärsrådet 2016-06-16 
Kallelse pensionärsrådet 2016-04-28  Protokoll pensionärsrådet 2016-04-28 
Kallelse pensionärsrådet 2016-03-23 Protokoll pensionärsrådet 2016-03-23
Kallelse pensionärsrådet 2016-02-25  Protokoll pensionärsrådet 2016-02-25 

  2015

 Kallelser

 Protokoll

Kallelse pensionärsrådet 2015-12-10 Protokoll pensionärsrådet2015-12-10
Kallelse pensionärsrådet 2015-10-29 Protokoll pensionärsrådet 2015-10-29
Kallelse pensionärsrådet 2015-09-17 Protokoll pensionärsrådet 2015-09-17
Kallelse pensionärsrådet 2015-09-04 Protokoll pensionärsrådet 2015-09-04
Kallelse pensionärsrådet 2015-05-29 Protokoll pensionärsrådet 2015-05-29
Kallelse pensionärsrådet 2015-04-16 Protokoll pensionärsrådet 2015-04-16
Kallelse pensionärsrådet 2015-02-12 Protokoll pensionärsrådet 2015-02-12
Kallelse pensionärsrådet 2015-01-22 Protokoll pensionärsrådet 2015-01-22
Publicerad 2016-05-24 kl 13:01
Sidansvarig: Ingrid Kjellberg
Uppdaterad 2017-02-03 kl 11:21