Svedala kommun logotyp - liggande

kommunfullmäktige 2016-12-14

Ärende 2 Svar på medborgarförslag om att anlägga grusad gångväg längs med Malmövägen i Bara samt markering av övergångsställe vid busshållplatsen

Ärende 3 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Roslättvägen (mellan Hyltarpsvägen och E65:an)

Ärende 4 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Vismarlövsvägen

Ärende 5 Svar på medborgarförslag om kombinerad cykel- och gångväg längs Toftavägen

Ärende 6 Anmälan om medborgarförslag om att en genomgång görs för att kunna få status på barns och  ungdomars utemiljö på skolor, förskolor och paviljonger

Ärende 7 Förslag till regler om bidrag till enskilda vägar

Ärende 8 Förslag till föreskrifter om renhållning av gångbana med mera

Ärende 9 Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun

Ärende 10 Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun

Ärende 11 Införande av e-förslag samt avskaffande av medborgarförslag

Ärende 12 Utökning av budget Säkerhet på vattenanläggning 2016

Ärende 13 Resultatöverföring vid över- och underskott

Ärende 14 Avsägelse av alla förtroendeuppdrag  inom Svedala kommun

Ärende 15 Utseende av gode män enligt fastighetsbildningslagen

Ärende 16 Avsägelse av alla förtroendeuppdrag  inom Svedala kommun

Ärende 17 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Ärende 18 Valärende 

Ärende 19 Anmälan av motion om Svedala kommuns bygder i balans

Ärende 20 Meddelande och skrivelser

Publicerad 2016-12-06 kl 13:10
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2016-12-06 kl 13:16