Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Skicka förslag

Kontakt

Kristina Larsen
Kanslisekreterare
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Du kan ta upp en fråga i kommunfullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag.

Alla som bor i kommunen kan lämna medborgarförslag. Ålder eller medborgarskap spelar ingen roll. Även barn kan lämna förslag. Dock kan inte föreningar, råd och liknande lämna förslag utan en privatperson måste stå bakom.

Så här lämnar du in medborgarförslag

 1. Fyll i formuläret "Medborgarförslag"
 2. Skriv ut och skriv under med din namnteckning. Du kan inte mejla ditt förslag eftersom vi behöver en underskrift. Anonyma förslag godkänns inte.
 3. Skicka till: Svedala kommun, Kanslienheten, 233 80 Svedala

Tänk på att ditt brev blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa.

Så här tar vi hand om ditt medborgarförslag

 1. Ditt förslag tas med till närmast följande möte i kommunfullmäktige. Se sammanträdestider i kalendern. Observera att medborgarförslag inte behandlas den 30 november då budgeten behandlas.
 2. Du har själv rätt att presentera ditt förslag i talarstolen.
 3. Kommunfullmäktige överlämnar sedan förslaget till den nämnd som ska utreda förslaget. Du får ett besked per post om kommunfullmäktiges beslut.
 4. Utredande nämnd eller styrelse tar upp förslaget på ett möte innan ett förslag till svar utarbetas.
 5. Nämnden beslutar i ett senare möte om ett förslag till svar. Du som förslagsställare kan bjudas in till mötet för att vara med i diskussionen men du har inte automatiskt rätt att vara med.
 6. Förslaget till svar tas upp i kommunstyrelsen som lämnar ett förslag till kommunfullmäktige.
 7. Förslaget till svar tas upp i kommunfullmäktige.
 8. Du får besked om hur kommunfullmäktige beslutade. Svaret skickas med post till den adress du angett i förslaget.
Publicerad 2016-03-24 kl 13:27
Sidansvarig: Martina Lindskog