Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

VMA: Så varnas allmänheten

Signalhorn för VMA eller Viktigt meddelande till allmänheten. Foto: Räddningsverket

Klockan 15:00 i dag testas utomhussignalen för Viktigt meddelande (VMA), även känd som Hesa Fredrik. När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information.

Varnings- och informationssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Viktigt meddelande till allmänheten

Den myndighet som begär ett VMA ansvarar för informationens innehåll och för att de uppgifter som lämnas är korrekta. Korta, precisa fakta lämnas till SOS-centralen, som förmedlar informationen till Sveriges Radios sändningsledning.

Sändningsledningen ser till att Sveriges Radios alla kanaler sänder meddelandet och distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag. Sveriges Radios meddelande sänds med automatik i den privata lokalradion. Sändningsledningen tjänstgör dygnet runt och är garanten för att meddelandet når alla som ingår i VMA-systemet.

Meddelandet bör innehålla information om:

  • vad som hänt eller kan hända
  • vad som utgör det akuta hotet
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
  • vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

VMA-information kan även spridas via telefoni i områden som den som begär VMA bestämmer.

Varning utomhus

Varning utomhus kan ske i princip i alla orter med mer än 1 000 invånare och inom särskilda områden runt kärnkraftverken. Det finns cirka 4 500 ljudsändare.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. De långa signaler som hörs den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, är bara ett test av systemet.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

VMA via telefon

VMA kan även spridas via talmeddelande till fast telefon och som SMS-utskick till mobiltelefoner. Det är den som beslutar om att ett VMA ska skickas ut som även bestämmer om meddelandet ska gå ut till mobiler och fast telefon. Du behöver inte registrera dig för att få SMS vid VMA. Vilka mobiler SMS-utskicket skickas till baseras på den adress mobiltelefonen är registrerad på hos operatören. Läs mer hos SOS Alarm

Varning kring kärnkraftverk

Inom den så kallade inre beredskapszonen kring kärnkraftverken varnas allmänheten både utomhus och inomhus.

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning. För inomhusvarning används RDS-systemet och för att kunna få denna varning har alla hushåll inom beredskapszonen tilldelats särskilda radiomottagare avsedda för varningsmeddelande.

Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden.

Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga.

Informationen kommer från Krisinformation.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Radio.

Publicerad 2016-09-05 kl 10:31
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-09-05 kl 10:40