Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Har du möjlighet att hjälpa ett ensamkommande barn eller ungdom?

- Vill du följa en ung människas väg in i vuxenlivet?
- Har du livserfarenhet och goda kunskaper om det svenska samhället?
- Är du intresserad av och nyfiken på ungdomar från andra kulturer?

Svedala kommun söker personer som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare.

Varje år kommer det ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till Sverige. Efter att de har beviljats uppehållstillstånd har de en lagstadgad rätt till en särskilt förordnad vårdnadshavare, tills de fyller 18 år.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år. Det innebär att hjälpa till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och att fatta beslut för barnets bästa. Barnet eller ungdomen bor i familjehem eller i ett boende för ensamkommande barn.

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med boendepersonal eller familjehemmet där barnet bor för att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi. I uppdraget ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort. En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt. Barnet har heller ingen arvsrätt efter vårdnadshavaren.

När barnet fyller 18 år avslutas uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare per automatik.

Hur går man tillväga för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska vända dig till socialtjänsten i Svedala kommun. Du kommer att få information och beskrivning av vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare samt möjlighet att ställa frågor.

Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare får genomgå en mindre utredning. Vi tar också in referenser från personer som känner dig och hämtar registerutdrag från försäkringskassan, socialtjänsten samt polis- och kronofogdemyndigheten. Det är tingsrätten som utser särskilt förordnade vårdnadshavare.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska:

  • Aktivt kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer
  • Ha goda kunskaper i det svenska språket samt veta hur det svenska samhället fungerar
  • Ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar
  • Veta hur man hanterar barn i stressade situationer
  • Kunna anpassa sig efter barnets behov
  • Ha förståelse för sin och andra aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter

Det är viktigt att den som föreslås bli särskilt förordnad vårdnadshavare har kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare samt är lämplig för uppdraget.

Ersättning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till ett arvode från kommunen.

Frågor?

Har du  frågor är du välkommen att höra av dig till 1:e socialsekreterare Mattias Olsson via mejl mattias.olsson@svedala.se eller på telefon 040-626 81 76. 

Information om att vara särskilt förordnad vårdnadshavare

Publicerad 2017-03-07 kl 09:42
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-03-07 kl 10:10