Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Vi arbetar för sänkt hastighet för väg 841 i Bara

Länsstyrelsen håller på att behandla en ansökan om sänkt hastighet på väg 841 i Bara. Sträckorna som prövas är från Kvissle by till "PGA-rondellen" samt från "PGA-rondellen" till tättbebyggt område inom Bara.

Länsstyrelsen har begärt in yttrande från Trafikverket samt lämnat Polisen tillfälle till yttrande. Därefter har Svedala kommun fått möjlighet att yttra sig över Trafikverkets och Polismyndighetens yttranden.

Kommunen positiv till hastighetssänkning

Svedala kommun är positiv till en sänkning av hastigheten till 60 km/h längs båda sträckor för att bland annat öka trafiksäkerheten och minska bullret. Det skulle även vara mycket positivt för medborgarna då många kontaktat kommunen med önskemål om sänkt hastighet på väg 841.

Publicerad 2016-11-23 kl 12:02
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-11-23 kl 13:26