Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Flicka lägger kort på ett bord med en fotogenlampa och en vevbar ficklampa framför sig.

Har du beredskap om något händer? Foto: Thomas Henrikson, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Svedala kommun deltar i Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få dig som bor i vår kommun att börja reflektera över hur du tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

- Alla landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar. Intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är dessutom större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker vår kommuns samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Mikael Jönsson, säkerhetschef i Svedala kommun.

Kampanjen ska väcka tankar

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. 

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger , säger Fredrik Kristell, krisberedskapssamordnare i Svedala kommun.

Så här informerar vi

Vi kommer att ta tillfället i akt att ge dig som bor i kommunen olika tips hur du hanterar den egna beredskapen samt berätta om hur vi informerar och vilka kanaler vi använder i händelse av kris eller större händelser som påverkar din vardag.

Bland annat kommer vi under veckan här på webbplatsen samt i sociala medier ge olika former av tips via kortare filmer, bilder och annat kampanjmaterial. Vi kommer även visa den speciella sektionen på förstasidan av svedala.se som vi använder vid större händelser.

Träffa FRG, frivilliga resursgruppen

FRG, frivilliga resursgruppen, kommer att dela ut flygblad och vattenflaskor samt visa upp en hemberedskapslåda för att på detta sätt göra invånarna medvetna om vikten av att ha en egen beredskap.

Program FRG

  • Fredag 12 maj kl 13:30 - 14:30 på Hemköp i Svedala
  • Fredag 12 maj kl 15:00 - 17:00 på ICA Svedala
  • Lördag 13 maj kl 11:00 - 13:00 på ICA Bara
Publicerad 2017-05-05 kl 08:56
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2017-05-11 kl 11:04