Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Utställning av förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Den 1 april 2017 startar en ny entreprenadperiod för renhållning i kommunen. I denna entreprenad finns vissa förändringar jämfört med nuvarande entreprenad. Den 1 april kommer även Sysav, enligt genomförd upphandling, att ta över avfallsverksamheten.

Renhållningsföreskrifterna behöver revideras för att stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de förändringar som har skett inom verksamheten. Därför ställs förslaget till avfallsföreskrifter ut. Förslaget till föreskrifter om avfallshantering ställs ut under perioden 22 december 2016 till 26 januari 2017. Handlingarna finns tillgängliga på svedala.se, Kundservice i kommunhuset, Svedala bibliotek och Bara bibliotek.

Handlingarna med förslag till föreskrifter om avfallshantering

Publicerad 2016-12-22 kl 14:38
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-12-22 kl 15:23