Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Trafikverkets ändrade hastighet på väg 841 I BARA

Under de senaste veckorna har flera medborgare hört av sig till kommunen med synpunkter och klagomål på den förändrade hastigheten på Malmövägen i Bara. Med anledning av detta vill vi, från kommunens sida, förtydliga att beslutet att förändra hastigheten är ett beslut som är taget av Trafikverket och Länsstyrelsen.

Svedala kommun önskade fortsatt tätortsområde enligt tidigare skyltning, men fick tyvärr inte genom detta. För att få ett godkänt tätbebyggt område krävs ett positivt remissyttrande från Polisen och Trafikverket.

Läs Trafikverkets remissyttrande

Publicerad 2016-09-27 kl 14:59
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-10-05 kl 15:22