Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Svedala klättrar i SKL:s skolranking

Foto: Adobe stock

Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom idag ut med sin ranking Öppna jämförelser och Svedala kommuns resultat har förbättras med 108 placeringar, från plats 170 till 62.

Positivt från både Skolinspektionen och SKL

– Först ett fantastiskt besked från Skolinspektionen och nu bekräftelse i SKL:s ranking. Vi är på rätt väg med våra förskolor och skolor, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stora satsningar på förskolor och skolor

2012 beslutade politiken att Svedala varaktigt ska räknas bland de bästa skolkommunerna i landet, och målet är en topp-10-placering i SKL:s Öppna jämförelser. 

Sedan dess har stora satsningar på att förbättra förskolor och skolor genomförts – genom utveckling av styrning och ledning, ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, kollegialt lärande,  undervisning och verksamhet på vetenskaplig grund, med tydliga mål och med kvalificerat lednings- och utvecklingsstöd.

 – Placeringen i SKL:s ranking är resultatet av flera års satsningar på att utveckla våra förskolor och skolor, säger Daniel Pedersen (M), ordförande i Svedalas utbildningsnämnd.

Hög placering avseende betygsresultat i årskurs 9

För första gången presenterar Sveriges kommuner och landsting Öppna jämförelser – Grundskola samma år som den senaste elevkullen gick ut årskurs nio. Tidigare har rapporten publicerats under våren nästkommande år. Svedala kommun är nu åter ”grön”, det vill säga en av Sveriges 25 procent kommuner med bäst betygsresultat i årskurs 9. Svedala kommun placerar sig på plats 62 i årets ranking, men vissa resultat är ännu bättre, till exempel när det gäller andel
elever som är behöriga till yrkesprogram i åk 9, där Svedala är 9:e bäst i riket.

Hårt och målmedvetet arbete

– Det här är resultatet av hårt och målmedvetet arbete, modet att hålla i och tro på att alla ska lyckas. Jag är enormt stolt över det arbete som vår personal gör varje dag på våra förskolor och skolor, äger Johan Lundgren, utbildningschef i Svedala. 

Skolrankingar

Det finns tre större skolrankingar som genomförs årligen i Sverige: SKL:s ”Öppna jämförelser”, Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” samt Lärarnas Riksförbunds ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” En kommuns placering kan skilja sig åt i de olika rankingarna, vilket beror på att det är olika faktorer som ligger till grund för jämförelsen.

Beskrivning av samtliga skolrankingar, Kvalitet och Utveckling i Svedalas webbplats

Johan Lundgren
Utbildningschef
040-626 81 93
johan.lundgren@svedala.se
Publicerad 2016-11-25 kl 09:54
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-11-25 kl 10:23