Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Stipendium till Svedalaskola för forskning i klassrummet

Andreas Ekblad, förstelärare på Röda skolan har fått stipendium från Gudrun Malmers stiftelse för att genomföra projektet Informations- och KommunikationsTeknik (IKT) som verktyg för en elevaktiv matematikundervisning.

Gudrun Malmers Stiftelse har till syfte att främja klassrumsforskning, främst i form avpedagogiska utvecklingsarbeten som avser matematikundervisning.

Projektet handlar om att eleverna ska använda digitala verktyg i undervisningen som gör att eleverna blir mer aktiva tillsammans. Målet är att elevernas matematiska förmågor ska utvecklas genom ökad kommunikation och interaktion med stöd av digitala verktyg.

Projektet innebär att Andreas kommer att genomföra forskning tillsammans med sina elever i klassrummet. Eleverna kommer att testa olika digitala verktyg och undersöka om dessa är matematiskt utvecklande och elevaktiva. Arbetet kommer att resultera i en lista med digitala verktyg som kan användas elevaktivt samt en rapport som presenteras 2018. Arbetet genomförs med stöd av handledare från Malmö Högskola.

Publicerad 2016-12-07 kl 15:54
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-12-07 kl 16:00