Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Socialtjänsten söker kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Foto: Kenneth Hellman

Många människor och familjer som vänder sig till socialtjänsten har stort behov av stöd från en förstående medmänniska. Just nu har kommunen brist på kontaktpersoner och kontaktfamiljer för barn och ungdomar. Kontaktperson och kontaktfamilj är ett frivilligt bistånd inom socialtjänsten och i en svår livssituation är stödet från en medmänniska mycket värdefullt.

Du behöver inte ha någon formell kompetens för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj, du bör ha tid över och vara intresserad av hur andra människor har det. Du bör också ha en trygg och stabil livssituation. En utredning görs för att bedöma dina resurser och matcha dig med ett lämpligt uppdrag. Uppdraget följs upp regelbundet. Du får stöd i ditt uppdrag samt ett mindre arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets riktlinjer.

  • Kontaktperson – Att vara ett stöd, vän och medmänniska för ett barn eller ungdom vilket kan innebära att främja sociala kontakter och att stimulera till en aktiv fritid utifrån barnets eller ungdomens specifika behov.
  • Kontaktfamilj – Som kontaktfamilj är ni ett kompletterande stöd och ger barnet tillgång till en bonusfamilj och barnets föräldrar får avlastning. Det innebär att ni tar emot ett barn i ert hem vissa helger eller kvällar.

Hur blir jag kontaktperson eller kontaktfamilj?

Om du eller ni är intresserade av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson fyller du i en intresseanmälan. För att få veta vem du eller ni är och vilka resurser, stöd och hjälp du eller ni kan erbjuda gör vi en utredning. Under utredningen brukar vi träffas minst en gång och med ditt eller ert samtycke gör vi registerkontroll hos polisen och socialtjänsten. Är du intresserad av att vara kontaktfamilj gör vi även ett hembesök hos dig eller er. Vi kan också begära referenser, antingen från andra kommuner eller från närstående.

Mer information om hur du blir kontaktperson eller kontaktfamilj

Intresseanmälan för kontaktperson eller kontaktfamilj

Du kan också kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Melissa Weideskog
040-626 82 41
melissa.weideskog@svedala.se

Magdalena Sennertoft
040-626 81 49
magdalena.sennertoft@svedala.se

Publicerad 2017-02-03 kl 13:30
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-02-07 kl 16:41