Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Samrådsmöte för detaljplan Svedala 1:7 Svea park

Ritning detaljplan: Nyréns arkitekter

Vi bjuder in till ett gemensamt möte, 20 mars kl 18:00-21:00, där du får träffa kommunens tjänstemän, Svedalahem, politiker från bygg- och miljönämnden samt Nyréns arkitekter som berättar om planförslaget för Svea park. Under mötet kommer du dessutom att ha möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: 20 mars kl 18:00-21:00
Plats: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Åbjörngatan 7 i Svedala.

Om detaljplanen Svea park

Planområdet omfattar en tomt utmed Sveagatan i Svedala. Huvudidén med planen är att tillåta tre till fem friliggande flerbostadshus i den centrala delen. I söder disponeras ett område för park med omfattande dagvatten fördröjning och i nordost en yta för parkering.

Mer information om detaljplanen Svea park

Välkommen!

Bygg- och miljönämnden, Svedala kommun

Kontakt

My Gunnarsson
040-626 83 57
my.gunnarsson@svedala.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan förkortad Dp (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering i Sverige och anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Publicerad 2017-03-17 kl 11:25
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-03-17 kl 11:39