Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Projekt har gett ökat välbefinnande på Solgårdens särskilda boende

Solgårdens särskilda boende i Klågerup har under ett års tid arbetat med ett projekt med syfte att förbättra hälsa och välbefinnande genom att korta ner nattfastan för de boende. Projektet är nu avslutat och resultatet är positivt inom alla undersökta områden.

Nattfastan har kortats ner till mindre än elva timmar, vilket lett till att antalet trycksår och fall till viss del har minskat. Dessutom har det psykiska välbefinnandet ökat markant.

Välbefinnandet har ökat

Idén att starta projektet kom våren 2015, då teamet reagerade på att många av patienterna tenderade att ha längre nattfasta än elva timmar och som en följd av detta riskerade att drabbas av undernäring, trycksår och fall.

- Välbefinnandet har ökat, framför allt vad gäller sömn, minskad nedstämdhet och minskad oro och ångest, berättar Elisabeth Persson, legitimerad sjuksköterska på Solgårdens särskilda boende i Klågerup.

Under projektets gång har teamet sett att det behövs ett helhetstänkande runt patienten och ett personcentrerat arbetssätt för att långsiktigt kunna korta ner nattfastan.

- Det går inte att hitta en och samma lösning till alla patienter, utan varje patient behöver lösningar utifrån sin dygnsrytm och sina önskemål. Översyn av omvårdnadspersonalens schema är A och O för att aktiviteter och måltider ska kunna anpassas efter patienternas behov och önskemål, berättar Elisabeth Persson.

Fakta om Solgården

Solgårdens särskilda boende är ett boende med 32 patienter. Sedan tidigare är arbetet med "senior alerts" kvalitetsregister en grundpelare inom kvalitetsarbetet på boendet. Vid riskbedömningar av undernäring, trycksår och fall i senior alert är en nutritionsåtgärd att minska nattfastan. Medverkade i projektet var Elisabeth Persson, legitimerad sjuksköterska, Anna-Stina Nished, enhetschef och Hélene Larsson, legitimerad arbetsterapeut.

Kontakta oss gärna och ta del av rapport

.För mer information, kontakta Elisabeth Persson, 040-626 84 52, elisabeth.persson@svedala.se.

Projektrapport "Minskad nattfasta, Solgården 2016"

Publicerad 2016-12-09 kl 09:08
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-12-15 kl 09:33