Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Polisen bjuder in till medborgardialog

På temat "Polisens tillgänglighet i Svedala kommun" bjuder polisen in till två medborgardialoger i Svedala kommun:

Onsdagen den 22 juni kl 17:00-18:30, ICA Karlsson i Svedala tätort
Måndagen den 27 juni kl 17:00-18:30, vid ICA i Bara centrum

Sverige har fått en nationell polismyndighet. En viktig del i den nya organisationen är att polisen i större utsträckning ska till tillvara på medborgarnas synpunkter och idéer.

Medborgarlöften är en metod som utgör ett led i ambitionen att komma närmare medborgarna. Det är en förstärkning av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. Genom medborgardialoger tar polisen emot allmänhetens synpunkter. Detta väger vi in med bland annat kommunens lägesbild, lokal brottsstatistik, trygghetsmätningar samt kunskap från de anställda inom vår egen organisation. Den totala lägesbilden över de problem som finns i kommunen ligger därefter till grund för konkreta aktiviteter som polisen lovar medborgarna.

Medborgardialogerna för denna gång kommer att handla om hur ni upplever polisens tillgänglighet i Svedala kommun.

Vår förhoppning är att så många som möjligt ska träffa oss och tycka till då det är viktigt att era synpunkter kommer till vår kännedom!          

Nena Ermin
Kommunpolis

Fler aktiviteter i kalendern

Publicerad 2016-05-27 kl 11:52
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-06-01 kl 11:54