Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Ny teknisk chef

Bild av Fredrik Löfqvist, teknisk chef.

Fredrik Löfqvist, ny teknisk chef i Svedala kommun. Foto: Leif Johansson/X-RAY

Sedan 1 oktober är Fredrik Löfqvist åter teknisk chef i Svedala kommun. Fredrik arbetade här som teknisk chef åren 2007-2011, och har de senaste åren jobbat som kommunchef i Svalövs kommun. Som teknisk chef ansvarar Fredrik för verksamhetsområdet Miljö och teknik där frågor som bygglov, detaljplaner, måltider i kommunala verksamheter, vatten och avlopp, trafik, sophämtning, gator, parker och grönytor, kolonilotter och parkeringstillstånd ingår.

Hur ser du på ditt nya arbete som teknisk chef?

- Teknisk chef är ett arbetsområde som jag tycker är väldigt roligt och som fångar mig. Det är konkret och det går att se resultat snabbt, vilket jag gillar.

Hur kan du bidra till att göra Svedala till en attraktiv boendekommun?

- Jag tror att jag kan bidra med mycket engagemang och driv. Jag tycker om när det händer saker och jag tycker också om att ha fokus på att vi ska utvecklas och bli bättre. Men det hindrar inte att vi också ska stanna upp och njuta av det som fungerar och det som blivit bra, vilket vi gör allt för sällan. Jag försöker också berömma när någon gjort något bra och ofta leder det till ökat självförtroende, vilket ger stolthet och en vilja att bli ännu bättre.

Vilka utmaningar står Svedala inför?

Svedala kommun växer och utvecklas i snabb takt och det är alltid en ansträngning att växa, så även för kommuner. Det är många delar som ska hänga ihop och det behövs visioner, mål, planering och handlingskraft för att göra detta på ett bra och genomtänkt sätt. Här kan vi förbättra oss på olika plan för att gemensamt möta alla de behov som är kopplade till en växande framtidskommun.

Fredrik Löfqvist är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid Lunds tekniska högskola i Lund. Han har erfarenhet från både den privata och kommunala sektorn.

Publicerad 2016-10-21 kl 11:07
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-10-21 kl 11:18