Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Nu har husbyggandet på Åkerbruket startat

Nya bostadsområdet Åkerbruket tar form i Svedala tätort.

Husbyggandet har nu satt igång på nya området Åkerbruket i södra delen av Svedala. Området kommer att innehålla totalt cirka 260 bostäder, varav 64 i flerbostadshus. Söndagen den 2 oktober kl 12-15 är du välkommen att besöka området och få information från både husföretagen och oss på kommunen.

Åkerbruket byggs ut i två etapper, där den första etappen är färdig vad gäller gator, vatten och avloppsledningar, lekplatser och övrig allmän platsmark. Etapp 1 kommer att bestå av cirka 170 bostäder.

Inom etapp 1 kommer Kärnhem att uppföra cirka 50 markbostäder som bostadsrätt. Den första bostadsrättsföreningen består av 27 bostäder och är nu påbörjad. Så gott som samtliga 27 bostadsrätter är sålda eller reserverade. Nästa bostadsrättsförening utgörs av 25 markbostäder. Dessutom har Kärnhem 10 tomter för villor med äganderätt.

Myresjöhus påbörjar i höst byggandet av sina 11 villor med äganderätt. OBOS räknar med att under 2017 påbörja byggande av 22 markbostäder som bostadsrätt.

BoKlok har påbörjat sina första två flerbostadshus med 32 bostadsrätter. Samtliga lägenheter är sålda. BoKlok kommer under 2017 att påbörja sina nästa två hus, också med 32 bostadsrätter.

Informationsdag om Åkerbruket 2 oktober kl 12-15

Säkert är du nyfiken på vilka hus- och andra bostadstyper som kommer att uppföras. På plats kl 12-15 finns representanter från Svedala kommun och samtliga husföretag: Kärnhem, Myresjöhus, OBOS och BoKlok. Ungdomsbrandkåren håller grillen varm. Barnen har möjlighet att se och känna på en stor grävskopa på nära håll. Varmt välkomna! 

 

Publicerad 2016-09-07 kl 11:32
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-09-07 kl 12:04