Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Negativ trend för Svedala i näringslivsranking

I Svenskt Näringslivs kommunranking faller Svedala 44 placeringar. Detta är vår lägsta placering, vilket vi naturligtvis är bekymrade över. Särskilt eftersom vi anser att vi tagit betydande krafttag de senaste åren genom nya arbetssätt och nya forum för kommunikation mellan oss som kommun och företagen.

Ett av de politiska målen i Svedala kommun är att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag här. Och precis som många andra kommuner, som placerar sig högre upp i rankingen, så arbetar vi med en rad åtgärder för att ha det goda företagsklimat som både företagen och vi som kommun vill ha.

-Resultatet är inte bra och det måste vi agera utifrån. Ett målmedvetet arbete har som sagt påbörjats, men det kan ta tid att ändra en negativ trend, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Vad vi gör för att förbättra företagsklimatet

Vi har fått signaler om att alldeles för få företag i Svedala har kunskap om vårt näringslivsarbete, vilket sannolikt bevisas i undersökningen.
-Vi vet att vi gör mycket men om informationen om arbetet stannar i kommunhuset och inte når ut så tappar vi stora delar av den positiva effekten, säger Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare.

De aktiviteter som regelbundet görs är:

  • Företagsbesök
  • Frekventa möten i företagsgrupperna
  • Att synliggöra näringslivet i kommunen på svedala.se och i sociala medier
  • Näringslivsfrukostar som mötesplatser för nya kunskaper, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande

Vill attrahera nya och behålla befintliga företag

Förutom att uppmärksamma de etableringar som finns så är arbetet med att stimulera nyetableringar viktigt. Dels för den lokala handeln men också för fler arbetstillfällen i kommunen. Aktuellt är utvecklingen av handels- och industriområden i Svedala tätort för att locka nyetableringar men också göra områdena ännu attraktivare för företagen som redan finns där.
Inställning till företagande, service samt tillämpning av lagar och regler
Det är främst i den delen av undersökningen som handlar om hur företagen upplever politikers och tjänstemäns inställning till företagande som försämringen är tydligast. Företagarna är inte heller nöjda med den service som erbjuds och hur vi tillämpar lagar och regler.

Infrastruktur och skolans kunskapsöverföring om näringsliv och företagande

Positivt är att företagen är fortsatt nöjda med infrastrukturen i kommunen. Även skolans attityder till företagande har blivit bättre, det vill säga att skolan ger eleverna en bra grund och kunskap om näringsliv och företagande.

Svenskt Näringslivs kommunranking 2016

För mer information, kontakta:

Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare, thomas.carlsson@svedala.se, 0709-47 81 46
Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande, linda.allanssonwester@svedala.se, 0709-47 81 32

Publicerad 2016-09-20 kl 12:51
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-09-20 kl 13:32