Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Mottagare av miljö- och arkitekturpris 2016

Det restaurerade huset på Långgatan 16 i Svedala som får kommunens miljöpris 2016. Foto: Svedala kommun

Bygg- och miljönämnden har utsett Naturskyddsföreningen i Svedala till mottagare av kommunens miljöpris 2016 samt fastighetsägarna Joakim och Martina Ardenmark som mottagare av kommunens arkitekturpris 2016. Utmärkelserna delas ut under Sveriges nationaldag den 6 juni 2017.

Miljöpris

Naturskyddsföreningen i Svedala tilldelas kommunens miljöpris 2016.

Motivering: För sitt outtröttliga arbete med att röja Hunneröds mosse, vilket lett till en blomstring av den biologiska mångfalden i området. Ett stort antal slåttergynnande arter så som klockgentiana, skankstarr, myggblomster, majnycklar, kärrknipprot, slåtterblomma, tagelstarr, källgräs, ängsnycklar, skogsnycklar, kärrsälting, gullspärrmossa, skorpionmossa, ribbskivsnäckan, smalgrynsnäckan och fjärilen alkonblåvinge har alla tack vare Naturskyddsföreningens ihärdiga arbete med lie fått en fristad i Hunneröds mosse.

Det mest unika med Hunneröds mosse är enligt Länsstyrelsen förekomsten av alkonblåvinge, en fjäril som bara finns på två platser i Skåne. Alkonblåvingen har mycket speciella krav på sin miljö, här måste finnas både värdväxten klockgentiana och myrsamhällen som kan föda upp fjärilslarverna.

Naturskyddsföreningen insatser har lett till att Länsstyrelsen upprättat ett 44 hektar stort naturreservat  i området som också utvecklats till ett värdefullt besöksmål i kommunen. Röjningen bidrar positivt till miljömålen om ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker och ett rikt odlingslandskap.

Arkitekturpris

Fastighetsägarna Joakim och Martina Ardenmark på Långgatan 16 i Svedala tilldelas kommunens arkitekturpris 2016, för ett väl utfört restaureringsarbete av ett mindre hyreshus centralt beläget i Svedala tätorts centrum. 

Motivering: Att från ha varit ett förfallet bostadshus under en längre tid har, genom idogt arbete och med god känsla, fastighetsägarna förvandlat samma hus till att åter igen bli en av Långgatans pärlor.

Om utmärkelserna

Svedala kommun delar varje år ut miljö- och arkitekturpris. Du kan nominera andra till dessa utmärkelser. Priserna delas ut under festliga former på nationaldagsfirandet på Stortorget i Svedala den 6 juni 2017.

Stort grattis till pristagarna!

Information på kommunens webbplats om hur du nominerar till miljö- och arkitekturpris år 2017

Publicerad 2017-04-26 kl 14:04
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-04-26 kl 15:11