Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Mer kärl-lek i Svedala!

Illustration: Sysav

Under våren blir det enklare för dig att sortera ditt avfall nära bostaden. Mycket av det som du tidigare behövt lämna på en återvinningsstation kommer du kunna att sortera direkt i dina avfallskärl. Ditt nuvarande kärl byggs om med hjälp av en insats, så att den får fyra fack. Dessutom får du ytterligare ett kärl med fyra fack.

En som redan idag har erfarenhet av så kallade fyrfackskärl är Svedalabon Bengt Persson. Kanske känner du igen Bengt, som till vardags är ett bekant ansikte på OKQ8-macken i Svedala. Dessutom är han mycket engagerad i veteranfordon och är ordförande i den lokala Motor- och veteranklubben i Svedala.

Slipper köra till återvinningsstationen

I fritidshuset i Blentarp har Bengt sedan två år tillbaka fyrfackslösningen på sin tomt och pratar sig varm om de många fördelarna.

– Här i Svedala behöver jag regelbundet köra till återvinningsstationen med mitt avfall och det kommer jag att slippa framöver, vilket är skönt för mig och bra för miljön. Det sparar jag både tid och utrymme på. Bengt bor i Torup sedan några år tillbaka och har organiserat sin sortering på ett sätt som fungerar bra för honom och hustrun. Flera plastlådor staplade på varandra är tydligt
uppmärkta med vilket avfall som ska läggas var.

– Mina plastlådor tar upp en hel garderob för sortering av plast, glas, tidningar med mera. Så fort de nya kärlen är på plats intill huset ser jag fram emot att slippa ha soporna inomhus och dessutom kunna använda garderoben till annat.

Glad för att kunna bidra

Bengt bor i en naturskön miljö med bokskogen alldeles intill. Han berättar om besök av vildsvin och fasaner på tomten och han trivs bra i skogen och den lugna miljön. Genom att sortera rätt och därmed öka återvinningen av värdefulla resurser och minska de egna transporterna kan jag bidra på mitt sätt till att både natur och djur mår så bra som möjligt. Det känns bra för mig. Jag som är i bensinbranschen är väl medveten om att vi alla behöver ta ansvar för en hållbar värld.

Namn: Bengt Persson. Ålder: 62 år. Bor: I Torup.
Familj: Hustrun Bodil och två vuxna barn.
Yrke: Bensinföreståndare på OKQ8-macken i Svedala.
Fritidsintressen: Motor- och veteranfordon, djur och natur.

Fakta

Om det nya fyrfackssystemet i Svedala

Det blir Sysav som sköter avfallshanteringen i Svedala kommun från och med den 1 april. Vi hoppas att så många som möjligt ska se fördelarna med de nya kärlen där du alldeles intill din bostad sorterar matavfall, restavfall, tidningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpackningar, färgade glasförpackningar, metallförpackningar och pappersförpackningar. Med start i slutet av februari kommer ett nytt fyrfackskärl placeras ut. Därefter, med start 1 april, kommer ditt nuvarande kärl tömmas och byggas om. Det här sköts av den nya entreprenören Ohlssons som tar över efter Suez. Bytet till de två fyrfackskärlen är inte förenat med någon höjning av avfallstaxan. Måtten på kärlen är 765 x 803 mm och höjden är 1 097 mm. I februari kommer det att gå ut en folder till alla hushåll där du får mer information och hur du meddelar om du eventuellt inte vill nyttja fyrfackssystemet.

Mer information om fyrfackssystemet i Svedala kommun

Information om avfall och återvinning i Svedala kommun

Publicerad 2017-01-30 kl 09:05
Sidansvarig: Linda Holst