Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Kvartalsrapport lokala medborgarlöften i Svedala kommun

Under årets första kvartal har polisen lagt drygt 1 500 timmar av de 4 000 utlovade på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen. Dessa timmar har polisen ägnat bland annat åt att genomföra tio trafikkontroller, att besöka mötesplatser för ungdomar, att ha tillsyn på ställen som är tillhåll för ungdomar samt trygghetsskapande patrullering och synlighet i största allmänhet.

Uppstartsmöte för grannsamverkan

Tre uppstartsmöten för grannsamverkan har planerats in till hösten, ett i Bara, ett i Klågerup och ett i Svedala tätort. Löftet är att minst två sådana möten ska hållas under 2017.

Unga med riskbeteende

Det tredje löftet handlar om att fånga upp unga med riskbeteenden, genom att hålla gemensamma bekymringssamtal med ungdomarna och deras föräldrar. Under första kvartalet har vi inte identifierat behov av något sådant samtal. Polisen och kommunen har dock haft kontinuerlig kontakt angående ungdomar i riskzonen, bland annat har vi stärkt rutinerna för hur vi delger varandra aktuella lägesbilder, vilket är nog så viktigt för att kunna se när behovet uppstår.

Arbetet fortsätter!

Om polisen och kommunens medborgarlöfte 2017

Förra året den 1 november tecknade Michael Storm, chef lokalpolisområde Trelleborg och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) medborgarlöften för 2017. Målen med aktiviteterna i detta medborgarlöfte är att den upplevda tryggheten bland medborgarna i Svedala kommun ska öka och att utsattheten för skadegörelse och ofredande ska minska. Medborgarlöftet ska även bidra till att förtroendet för polisen ska öka.

Mer information om medborgarlöftet på polisens webbplats

Mer information om kommunen och polisens medborgarlöfte på kommunens webbplats

Publicerad 2017-04-04 kl 14:00
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2017-04-04 kl 15:12