Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Kommunens arbete med bostadslösningar åt flyktingar

Den senaste tiden har vi fått många frågor och synpunkter på vårt arbete med att skapa bostadslösningar för ensamkommande unga och övriga nyanlända. Vi vill därför ge förtydligande information om våra tankegångar och vårt arbetssätt i frågan om mottagande och anordnande av bostäder åt nyanlända. Vi har nyligen sökt och söker tillfälliga bygglov för uppsättning av paviljonger på platser i Svedala tätort och i Klågerup. I Bara har vi förvärvat en fastighet för att kunna bosätta flyktingar med inflyttning i början av april. Fler bostadslösningar undersöks, bland annat i vårt eget fastighetsbestånd.

Tillfälliga bostäder

När vi ansöker om bygglov på olika platser för tillfälliga bostäder betyder det inte att Svedala kommun definitivt ska uppföra paviljongerna, men eftersom ledtiderna är långa i en bygglovsprocess vill vi kunna vara förberedda om behovet, som vi såg i höstas, uppstår på nytt. Med det menar vi att vi behöver vara väl förberedda ifall ett stort antal flyktingar återigen kommer till Sverige och i enlighet med gällande lagstiftning blir anvisade till Svedala kommun.

Vårt ansvar som kommun

Som vi tidigare informerat om, till exempel i SvedalaNytt, har vi som kommun ett speciellt ansvar att ta hand om och bosätta ensamkommande unga. Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande barn är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till samtliga kommuner i Sverige, oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen eller inte.

Barnen kan placeras såväl i Svedala kommun som i andra kommuner i landet. Under 2016 ska Svedala kommun erbjuda boendeplats för 111 ensamkommande barn. 1 mars har ett nytt lagförslag trätt i kraft som innebär att alla Sveriges kommuner även ska ta ett gemensamt ansvar för nyanlända i alla åldrar. Det kan vara ett barn och en förälder, en vuxen eller till exempel en familj som är på flykt.

Boendelösningar i hela kommunen

Svedala kommun arbetar för att ta fram bostadslösningar för flyktingar där det finns grannar och kollektivtrafik i närheten. Det gör vi för att motverka utanförskap och segregation och för att skapa en så bra integration för den enskilde som möjligt. Vi vill också finna boendelösningar i alla delar av kommunen.

Förutom i Klågerup har vi sökt bygglov för uppförande av paviljonger på platser i Svedala tätort. Paviljongerna är tänkta att kunna ge plats åt 20-25 personer om ett ökat behov uppstår. I Bara har vi förvärvat en fastighet som vi i början av april tar i bruk för att bosätta några av de flyktingar som anvisas av Migrationsverket till Svedala kommun.

Runt om i kommunen ser vi även över vårt befintliga fastighetsbestånd för att undersöka om lediga fastigheter antingen kan byggas om eller omvandlas till bostäder åt flyktingar.

Från att ha haft tre gruppboenden för ensamkommande unga: Erlandsdal, Norra Segestrand och Svea i Svedala, har vi från och med hösten 2016 gjort om Svea till bostad med självhushåll för nyanlända vuxna.

Mer information

Relaterad information från Migrationsverket, "Planering för mottagande av nyanlända"

Löpande ger vi information om Svedala kommuns flyktingmottagande här på hemsidan och i informationsbladet SvedalaNytt.

Publicerad 2016-03-16 kl 14:42
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-10-17 kl 16:38