Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Infart i Bara stänger

Infarten till Bantistel-, Vägtistel-, Jordtistel-, Ängstistel- och Åkertistelgatan, korsningen Skammarpsvägen och Bantistelgatan, i Bara är stängd 30 juni kl 08:00-20:00 för all trafik. Det är på grund av inkoppling av spillvatten-, dagvatten- och vattenledning till nya förskolan som ska byggas inom Bara Backar. Inkopplingspunkten ligger djupt under gatan vilket kräver att hela infarten stängs för att kunna utföra ett säkert arbete.

Om du behöver använda bil eller annat fordon parkera på annan plats utanför avstängningen.

Avstängningen görs i samråd med Räddningstjänst. Ohlssons, entreprenör som sköter sophämtning, är underrättad. Utryckningsfordon har möjlighet vid larm att komma in på området via gång- och cykelvägnätet.

Kontakt

Leo Hedvall
Svevia
040-28 49 99
leo.hedvall@svevia.se

Marcus Lanevi
Svedala kommun
040-626 81 43
marcus.lanevi@svedala.se

Publicerad 2017-05-23 kl 11:41
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-05-23 kl 13:22