Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Hur kommunicerar kommunen vid större händelse eller kris?

Kvinna sätter upp information utanför kommunhuset.

Foto: Thomas Henrikson, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Det här är en speciell sektion (se startsidan av svedala.se) vi lägger upp på förstasidan av svedala.se när kommunen vill informera dig om större händelse eller kris. Du ska snabbt kunna se och kunna ta del av vad som hänt eller är på gång att hända i Svedala kommun.

Kommunen deltar i Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få dig som bor i vår kommun att börja reflektera över hur du tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

Kommunikation

Vi vill passa på att informera om hur vi som kommun kommunicerar vid större händelse eller kris. Förutom att informera via webbplatsen svedala.se går vi ut via kommunens Facebooksida Svedala kommun och på digitala vägskyltar på väg 108 och E65. Har du inte tillgång till internet eller mobil kan du lyssna till Radio P4 Malmöhus som vi kontaktar när vi har viktig information att gå ut med till medborgarna.

Kommunen kan behöva sätta upp informationscentraler runt omkring i kommunen vid större händelse eller kris. En av informationsplatserna kommer först och främst att vara på kommunhuset på Åbjörngatan 7 i Svedala.

Fler kanaler kommunen kommunicerar via:

  • Media
  • Krisinformation.se (Webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.
    Webbplats krisinformation.se
  • Telefonnummer 113 13 (Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Ansvar är SOS Alarm.)

Vad händer under Krisberedskapsveckan?

Under Krisberedskapsveckan kommer vi att ta tillfället i akt att ge dig som kommuninvånare tips på hur du hanterar den egna beredskapen och hur du kan förbereda dig för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar.

Information om Krisberedskapsveckan

Artiklar under Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017

Artikel 11 maj 2017 om hur din krisberedskap – värme

Artikel 10 maj 2017 om din krisberedskap – Mat

Artikel 9 maj 2017 om din krisberedskap – Vatten

Publicerad 2017-05-08 kl 13:04
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-05-11 kl 11:01