Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Graffiti livar upp tunnel i Svedala

Gång- och cykeltunneln mellan bostadsområdet Tegelbruket och gymnasieskolan NFU i Svedala får i dagarna nya väggar när graffitimålaren Gustav Norberg från Unir1 (you and I are one) sätter färg och liv på väggarna.

Den som tittar noga på målningen kan utläsa bokstäverna. U(you), &(and), I(I), r(are) och 1(one) - du och jag är ett. 

 Tanken bakom "You and I are One"

- För mig betyder det att vi alla hänger samman på ett eller annat vis. Vad vi som individer väljer att utföra för handlingar får konsekvenser. Och vissa av dessa konsekvenser påverkar även människor utanför våra egna liv vilket gör att vi alla är sammankopplade,  berättar Gustav Norberg.

 Lek med bokstäverna

- Jag arbetar alltid väldigt grafiskt och leker med bokstäverna och den övergripande formen. Traditionell graffiti tenderar att vara antingen helt omöjlig att avkoda eller allt för uppenbar. Jag strävar efter en balans där det är möjligt för betraktaren att avkoda och läsa texten men som ligger i gränslandet mellan uppenbar och omöjlig, fortsätter Gustav.

Som en liten gåta

- Det ska vara som en liten gåta där den som lägger lite tid och energi på att lösa pusslet finner svaret. Utöver detta är det viktigt för mig att verket även fungerar som ett starkt abstrakt verk även om man ej utläser själva texten, sammanfattar Gustav om det nya konstverket i Svedala.

Publicerad 2016-09-27 kl 11:12
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-09-30 kl 10:29