Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Fondmedel att söka

Inom område Vård och omsorg finns två stiftelser att ansöka om bidrag ur, Svedala sociala samstiftelse och Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse.

Två stiftelser att söka bidrag ur

Bidrag ur Svedala sociala samstiftelse kan lämnas till enskilda och organisationer. Bidrag ur Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse kan lämnas till enskilda. Båda stiftelserna är till för att främja barn och ungdomsvård och bistå åldringar och handikappade. Bidrag utgår inte till ändamål som enligt lag ska tillgodoses med skattemedel.

Svedala sociala samstiftelse

För att söka bidrag ur Svedala sociala samstiftelse ska man vara folkbokförd och boende i Svedala kommun.

Ansökan om fondmedel ur Svedala sociala samstiftelse

Syskonen Amanda och Gustaf Danielsson i Lilla Bramstorps stiftelse

För att söka bidrag ur Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse ska man vara folkbordförd i Svedala kommun och boende i före detta Börringe församling.

Ansökan om fondmedel ur Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse

Ansökan till respektive stiftelse ska skickas in senast 23 november till Svedala kommun.

Vid frågor kontakta Ingrid Kjellberg, 040-626 81 73.

Publicerad 2016-11-15 kl 14:53
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-11-15 kl 15:05