Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Folkhälsoundersökningen om barn och unga 2016

Foto: Justem Johnson/Scandinav

Nu har resultaten från Region Skånes Folkhälsoundersökning kommit. Undersökningen gjordes i Svedala kommun och i övriga Skåne i början av året i åk 6, 9 samt åk 2 på gymnasiet. I undersökningen svarade eleverna bland annat på frågor om fysiskt och psykiskt mående, skola och fritid samt alkohol- och drogvanor.

Nu påbörjas arbetet för Svedalas del att analysera resultaten, men redan nu kan vi se att vi i Svedala i stort sett följer den allmänna trenden i Skåne. Till exempel har användandet av tobak, alkohol och narkotika minskat bland unga i de flesta undersökta grupperna.

Bjudvanor och alkoholkonsumtion

I föregående undersökning 2012 framkom att Svedala kommuns föräldrar i större utsträckning än Skåne i övrigt bjöd sina unga på alkohol hemma. Sedan dess har därför Svedala kommun arbetat intensivt genom ett tätt samarbete med skola, socialtjänst och fritid för att minska föräldrars bjudvanor. Glädjande nog kan vi nu se en markant minskning av bjudvanorna i kommunen.  Till exempel har andelen föräldrar till flickor i åk 9 som bjuder på alkohol halverats.  I den grupp där bjudvanorna minskat mest har också berusningsdrickandet markant sjunkit. Dock har konsumtion av alkohol oroande nog ökat något i några av de undersökta grupperna till exempel  i åk 9 pojkar samt flickor åk 2 gymnasiet. Detta är exempel på den statistisk vi kommer att analysera djupare och försöka åtgärda.

Sämre psykiskt välmående

Det som i en första överblick av resultaten framkommer som oroande är de ungas psykiska välmående som ser ut att vara försämrat. Detta följer den allmänna trenden i Skåne där man i de flesta kommuner kan se ökad stress och minskat välmående framförallt kopplat till unga flickors hälsa.

Analysarbete i arbetsgrupp från skola, socialtjänst, kultur och fritid

Resultaten kommer nu som sagt att analyseras vidare för Svedalas del. Till detta arbete har vi sedan tidigare en arbetsgrupp bestående av representanter från skola, socialtjänst, kultur och fritid utsedd av Rådet för trygghet och folkhälsa. Rådet för trygghet och folkhälsa ansvarar sedan för att välja ut och föreslå de områden som Svedala behöver arbeta vidare på för att tillgodose en så bra och trygg uppväxt som möjligt för unga. 

Alexandra Pamp
Nämndsekreterare/folkhälsosamordnare
040-626 82 11
alexandra.pamp@svedala.se
Publicerad 2016-11-11 kl 10:43
Sidansvarig: Linda Holst