Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Fler boenden för ensamkommande barn planeras

Tidigare har vi informerat om att vi kommer att öppna ett tillfälligt boende för ensamkommande barn. Detta för att avlasta Trelleborg i den speciella situation som råder med ett högt antal ensamkommande barn som ankommer till Trelleborgs kommun.

För att kunna ge plats även åt de ensamkommande barn som anvisas till Svedala kommun av Migrationsverket, planeras nu för ytterligare ett boende.

En bygglovsansökan har lämnats in av Svedab, Svedala Exploaterings AB som är Svedala kommuns fastighetsbolag. Bygglovsansökan som gäller ett tidsbegränsat lov, avser Svedala kommuns etablering av paviljonger för 20-24 ensamkommande barn. Dessa barn har blivit anvisade av Migrationsverket om placering i Svedala kommun. En anvisning innebär att Migrationsverket beslutar att utse en kommun till vistelsekommun enligt socialtjänstlagen.

Platsen som bygglovsansökan gäller är vid Lindholmsvägen söder om gymnasieskolan NFU i Svedala. Fler områden kan bli aktuella.

I enlighet med plan- och bygglagen ingår att de närmaste grannarna blir informerade och får möjlighet att yttra sig i frågan.

Publicerad 2015-10-16 kl 14:32
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-06-01 kl 14:33