Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

En skola för att alla ska lyckas

Lärarförbundet kom idag ut med sin skolrankning ”Bästa skolkommun” och Svedala ligger på plats 94 av 290.

Svedala rankas högt inom områdena:

• Utbildade lärare
• Lärarlöner
• Andel barn i förskola
• Behörighet för högskolestudier

Provresultat, meritvärden, behörighet samt måluppfyllelse har ökat kraftigt

Det som drar ned Svedalas rankingresultat är framförallt betygsresultaten från 2015, men även ekonomiska indikatorer som handlar om satsad krona per elev. Efter ett omfattande utvecklingsarbete på skolorna har stora framsteg gjorts i år. Resultatet har förbättrats på nationella prov i både årskurs 6 och 9 och meritvärde, behörighet och andel elever som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9, förbättrades kraftigt i jämförelse med förra året.

Skolinspektionen: Väl fungerande verksamheter

Under höstterminen har Utbildning i Svedala granskats av Skolinspektionen som också genomförde en fördjupad granskning på tre av våra skolor. Samtliga skolor fick "inga brister konstaterade" av Skolinspektionen vilket visar på välfungerande verksamheter.

Skolrankingar

Det finns tre större skolrankingar som genomförs årligen i Sverige: SKL:s "Öppna jämförelser", Lärarförbundets "Bästa skolkommun" samt Lärarnas Riksförbunds "Vad säger statistiken om skolan i din kommun?" . En kommuns placering kan skilja sig åt i de olika rankingarna, vilket beror på att det är olika faktorer som ligger till grund för jämförelsen.

Skolranking

Svedalas placering

 Kvalitetsindikatorer

 Sveriges kommuner och landstings
"Öppna jämförelser"
170 Elevresultat åk 9*
Likvärdighet 
 Lärarförbundets
"Bästa skolkommun"
94 Elevresultat åk 9 och gymnasium
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Kommun som avtalspart
Lärarnas lön
Lärares behörighet
Friska lärare
Andel barn i förskola 
 Lärarnas Riksförbund
”Vad säger statistiken?”
19 Elevresultat åk 6, 9 och gymnasiet
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Lärares behörighet
Lärarnas lön

*Indikatorerna i SKL:s ranking har ändrats från år till år.

Mer information

För mer information kontakta Johan Lundgren, utbildningschef, telefon 040-626 81 93 eller via mejl johan.lundgren@svedala.se samt Daniel Pedersen, (M), ordförande i Utbildningsnämnden, telefon 0700-89 01 01 eller via mejl daniel.m.pedersen@moderat.se.

Publicerad 2016-10-03 kl 14:20
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-10-03 kl 15:25