Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Bypromenader med Reisnert & Gullberg

Anders Reisnert, stadsantikvarie och Karin Gullberg, stadsarkitekt. Foto: Svedala kommun

Har du träffat Svedala kommuns stadsarkitekt Karin Gullberg? Eller före detta stadsantikvarien Anders Reisnert? Två personer med stort intresse för varför vår närmaste omgivning ser ut som den gör och hur den kan komma att se ut framåt.
I vår och tidig höst arrangerar vi bypromenader i Klågerup, Bara och Svedala under sex tillfällen.

Anders Reisnert har under 2016 fått uppdraget av Svedala kommun att inventera kulturmiljön i de tre tätorterna. Resultatet finns att läsa i tre rapporter och det är delar ur dessa som bypromenaderna bland annat kommer att handla om. Men också om hur tätorterna är tänkta att utvecklas och se ut längre in i framtiden.

Anders, du har inventerat kulturmiljön i de olika orterna. Vad har du hittat för något spännande?

– I Svedala tätort finns den absolut mest betydelsefulla miljön på Gjuterigatan med den stora industribyggnaden som Åbjörn Andersson uppförde på 1880-talet. Här lades grunden för Svedalas industrialism och för hela samhället. Bolaget bildades 1891 och starten för Svedalas gjuteri var ett faktum. Den första smedjan uppfördes och Åbjörn Andersson började tillverka lantbruksmaskiner, vilket han snart utvecklade genom att anställa ingenjörer. Anders såg att andra prioriteringar måste göras och verksamheten började fokusera på stenkross och vägskrapor. För det blev bolaget senare världsberömt.

Och samtidigt i Klågerup?

– Här handlade den industriella utvecklingen mer om jordbruket och när järnvägen mellan Lund och Trelleborg invigdes 1875 blev Klågerup en av stationerna. Detta betydde att lantbruksprodukter från Klågerup kostnadseffektivt kunde transporteras till de närliggande städerna. En stationsbyggnad uppfördes i Klågerup och runt den växte orten Klågerup fram. Nära järnvägen och stationen skapades handelshus och en rad serviceinrättningar växte fram som hotell,frisörer, skomakare, radiohandlare, smeder, målare, cykelreparatörer och skomakare.

Var det samma typ av utveckling i Bara?


– Nej, i Bara var det annorlunda. Här är Torups gods mäktigast och godset äger all mark i Bara socken, i Bara by och i Värby. Ett stort intresse för lantbruk fanns och några av Sveriges första lantbrukare etablerade sig här för 6 000 år sedan. Förutom lantbruk var tegelbruk stort och Bara tegelbruk kom att bli en stor säsongsmässig arbetsgivare. Under vinterhalvåret arbetade dagsverksbönderna antingen i skogen eller på tegelbruket. Det växte aldrig fram ett järnvägssamhälle i Bara, som det gjort i de andra orterna. Dock fanns en järnvägsstation på Malmövägen och här byggdes ett tiotal hus och några skolor. Först 1965 byggdes det riktiga Bara, med start i Värby.

Bypromenader i Klågerup, Bara och Svedala

Anders Reisnert och Karin Gullberg tar dig med på spännande bypromenader där historia och framtid varvas med reflektioner och frågor. 

Tider för bypromenader

Bara
9 maj och 19 september kl 18:00-19:30
Samling vid Värbygården, Värbyängen 200, Bara. Promenaden avslutas i Bara centrum.

Klågerup
25 april och 5 september kl 18:00-19:30
Samling vid gamla stationshuset och Ur och Skur förskolan, Stationsvägen 13, Klågerup. Promenaden avslutas vid Matöppet i Klågerup.

Svedala
23 maj och 26 september kl 18:00-19:30
Samling vid kommunhusets trappa, Åbjörngatan 7, Svedala. Promenaden avslutas vid samma trappa.

Bypromenaderna kräver ingen anmälan och är kostnadsfria.

Välkommen!

Publicerad 2017-04-12 kl 10:00
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-04-12 kl 10:08