Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Akut problem med avloppet på Eksholmsvägen och Kyrkängsvägen söder om Vissmarlöv

Uppdaterad 2017-01-30: Det akuta problemet med avloppet på Eksholmsvägen och Kyrkängsvägen, vid Vissmarlöv (söder om Vismarlövs bagarstugan) har nu lokaliserats. Läs vidare för veckans lägesuppdateringar.

Uppdatera 2017-01-30 kl 16:30

Felet som under flera dagar orsakat avloppsproblem har nu lokaliserats. Felet berodde på ett stopp inuti avloppsledningen. Under tisdagen påbörjas arbetet med att återställa ledningen och den provisoriska lösningen kommer att tas bort under veckan. Som vi tidigare meddelat kan du nu använda avloppet som vanligt.

Uppdaterad 2017-01-27 kl 18:30

Goda nyheter till dig på Eksholmsvägen och Kyrkängsvägen! Entreprenören BCA har funnit en provisorisk lösning på avloppsproblemet. Det innebär att du, som drabbad fastighetsägare, nu kan använda avloppet precis som vanligt trots att felsökningen fortsätter. Kom ihåg att sätta säkringen till din avloppspump! På måndag fortsätter BCA felsöka och vi informerar när problemet är löst.

Uppdaterad 2017-01-27 kl 11:10

Dessvärre har felsökningen ännu inte gett något resultat. Idag fortsätter entreprenören BCA att gräva efter felet. BCA kommer under dagen att tömma drabbade fastighetsägares bufferttankar som finns i systemet. Fastighetshetsägarnas pumpar kommer också att bytas för de har bränt sönder under avloppsfelet. Kommunen bistår BCA med personal för att snabbare kunna byta ut pumparna i området. Det underlättar arbetet när de väl hittar felet. Du som fastighetsägare uppmanas fortfarande att vara mycket sparsamma med användandet av avloppet.

Uppdaterad 2017-01-26 kl 15:30

Entreprenören BCA har nu en grävmaskin på plats för att underlätta felsökningen som tidigare inte gett något resultat. Vi fortsätter att uppdatera dig på avloppsproblemet så fort vi vet mer. Vi uppmanar berörda fastigheter att vara mycket sparsamma med användandet av avloppet.

Uppdaterad 2017-01-25 kl 18:10

Entreprenör BCA kommer som en sista åtgärd för dagen att tömma de bufferttankar som finns i systemet. Detta gör att avloppet kan användas igen, dock med mycket begränsad kapacitet. Berörda fastigheter uppmanas att vara mycket sparsamma med användandet av avloppet. Reparationsarbetet fortsätter på morgonen 26/1

Uppdaterad 2017-01-25 kl 15:45:

Entreprenör BCA är på plats och har påbörjat felsökning. I nuläget finns fortfarande ingen prognos för när felet är åtgärdat.

Sparsam med användandet av avloppet

Fastighetsägare på dessa adresser uppmanas att vara mycket sparsamma med användandet av avloppet. Om de bufferttankar som finns i systemet fylls upp finns risken att avloppsvatten trycker upp åt fel håll in i fastigheten. Därför ombeds du som fastighetsägare att undvika att använda diskmaskin, tvättmaskin samt att vara restriktiv med duschvatten och toalettspolning.

Kontakt VA-jour

Om du som fastighetsägare får problem med att avloppsvatten tränger upp fel håll uppmanas du kontakta kommunens VA-jour på telefon 040-676 90 53

Typ av driftstörning: Avlopp

Berört område: Eksholmsvägen och Kyrkängsvägen, vid Vissmarlöv (söder om bagarstugan)

Påbörjat: 24 januari 2017 kl 18:00

Avslutat: -

Publicerad 2017-01-24 kl 20:00
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-01-30 kl 16:25