Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Aktivitetspark ökar träningsmöjligheterna i Bara

Foto: Billy Lindberg

Mats Paulssons stiftelse har gett Bara Friidrottsklubb 1,4 miljoner kronor för att en aktivitetspark ska kunna uppföras i Bara. Aktivitetsparken kommer att byggas i anslutning till Kuben och kommer att kunna ge ökade träningsmöjligheter för både barn och vuxna i Bara. Intill aktivitetsparken kommer dessutom kommunen att bygga ett utegym.

Efter den positiva nyheten om medel från Mats Paulssons stiftelse till Bara Friidrottsklubb har beslut tagits i kommunstyrelsen 19 december 2016 om att Svedala kommun ska ingå ett samverkansavtal med Bara Friidrottsklubb. Svedala kommun kommer att ta ansvar för drift och skötsel av aktivitetsparken. I aktivitetsparken ska finnas en löparbana och en hinderbana samt möjliggöra all lust till spontanidrott. Kommunen kommer även att anlägga ett utegym i anslutning till aktivitetsparken. Information om tidplan för både aktivitetspark och utegym följer, men preliminärt kan detta stå klart i slutet av 2017.

Bara Friidrottsklubb

Bara Friidrottsklubb startade 2016 och har som fokus är att få in barn i idrott tidigt och att skapa förutsättning för livslångt idrottande. Föreningen har för närvarade verksamhet för såväl barn 3-10 år som unga vuxna och vuxna 16 år och uppåt. Tanken är att skapa glädje i relation till träning där resultat och tävling får stå tillbaka för rörelse och lek.

Mats Paulssons stiftelse

Mats Paulssons stiftelse verkar för forskning, innovation och samhällsbyggande samt vetenskaplig forskning inom medicin. Överskott från stiftelsen går tillbaka till forskning och innovation. Mats Paulsson, som grundat stiftelsen, är även en av grundarna till Peab som utvecklar Bara centrum.

Publicerad 2017-01-04 kl 15:33
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-01-13 kl 14:32