Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Svedala bygger så det knakar

Foto: Billy Lindberg

Vill du flytta till en plats som många rekommenderar, där det finns ett varierat bostadsutbud, bra skolor och omsorgsfull vård? Kanske värdesätter du också ett väl fungerande fritidsliv med många möjligheter till aktivitet och rörelse. Svedala kommun har i sitt exploateringsprogram för 2017-2021 flera bostadsprojekt för dig som söker lägenhet, radhus, villa eller annat boende. Välkommen till oss!

Byggandet slog rekord 2016

Enligt vårt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 planerades 96 bostäder att börja byggas 2016. Antalet blev hela 137, varav 95 bostadsrätter inom Åkerbruket och Tegelbruksområdet i Svedala samt 42 småhus. Cirka 40 procent fler bostäder påbörjades än planerat. Antalet påbörjade bostäder var rekordmånga och det högsta antalet sedan 1991.

Cirka 720 nya bostäder fram till 2021

I den starka byggkonjunktur som för närvarande råder räknar vi med fortsatt stort bostadsbyggande de närmaste åren. För perioden 2017-2021 bedöms cirka 720 bostäder börja byggas.

Svedala, Bara och Klågerup

För de två närmaste åren är följande byggprojekt de mer omfattande. För 2017 bedöms bostäder att påbörjas i Svedala på Åkerbruket med villor och radhus samt bostadsrätter i flerbostadshus, samt inom Segestrand med lägenheter. I Bara centrum vid Värbytorget med hyresrätter, och i Klågerup med bostadsrätter som markbostäder och på styckehustomter.

För 2018 fortsätter byggandet på Åkerbruket, Tegelbruksområdet, Svedalahem bygger på före detta ICA-tomten och Svea Park. I Bara centrum fortsätter utbyggnaden. I Klågerup byggs bostadsrätter som markbostäder samt villor på styckehustomter.

Läs mer om Svedala kommuns byggande

I exploateringsprogrammet 2017-2021 finns mer detaljerad information om planerat byggande.

Exploateringsprogram och information om lediga tomter och tomtkö

Publicerad 2017-03-09 kl 09:20
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2017-03-29 kl 16:48