Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Synpunkter och klagomål för Utbildning

Foto på sida med skollagen

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Jan Herbertson
Utredare
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Har du synpunkter och klagomål? Dina synpunkter och klagomål är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten och åtgärda brister.

Vad säger skollagen?

Huvudmannen för skolväsendet ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten.

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
(4 kap. 7-8 §§ skollagen)

Hur gör du som medborgare eller brukare för att lämna synpunkter och klagomål?

Du kan lämna in klagomål och synpunkter, tankar, idéer och förslag på flera olika sätt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som medborgare eller brukar.

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan eller skolan bör i första hand vända dig till någon i personalen eller ansvarig förskolechef respektive rektor. På förskolor och skolor ska det också finnas forum för samråd till exempel föräldraråd.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter eller klagomål till huvudmannen för skolväsendet eller utbildningen i kommunen. Du kan då lämna synpunkter på kommunens webbplats. Du kan vara anonym, för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via mejl räcker det med din mejladress.

Lämna dina synpunkter eller klagomål

Andra sätt att lämna synpunkter och klagomål

Det finns också andra sätt att lämna synpunkter och klagomål.

Telefon

Kundservice
040-626 80 00

Post

Svedala kommun
Utbildning
233 80 Svedala

E-post

utbildning@svedala.se

Välkommen att höra av dig!

Publicerad 2016-06-02 kl 15:04
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-03-22 kl 16:54