Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Synpunkter och klagomål Utbildning

Foto på sida med skollagen

Kontakt

Jan Herbertson
Utredare
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Har du synpunkter och klagomål?

Dina synpunkter och klagomål är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten och åtgärda brister.

Vad säger skollagen?

Huvudmannen för skolväsendet ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten.

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
(4 kap. 7-8 §§ skollagen)

Hur kan du som medborgare/brukare lämna synpunkter och klagomål på verksamheterna?

Du kan lämna in klagomål och synpunkter, tankar, idéer och förslag på flera olika sätt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som medborgare/brukare..

Du som har synpunkter på vad som händer i förskolan/skolan bör i första hand vända dig till någon i personalen eller ansvarig förskolechef resp. rektor. På förskolor och skolor ska det också finnas forum för samråd, t.ex. föräldraråd.

Om du inte är nöjd efter kontakt med personal på berörd verksamhet kan du framföra dina synpunkter/klagomål till huvudmannen för skolväsendet/utbildningen i kommunen.
Du kan då lämna synpunkter på kommunens webbplats. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress.

Här kan du lämna synpunkter.

Det finns också andra sätt att lämna synpunkter och klagomål:
Ring kommunens reception/kundservice, 040-626 80 00, som kan hjälpa dig att förmedla synpunkten till rätt tjänsteman.
Skicka ett brev till Svedala kommun,

Verksamhetsområde Utbildning,
233 80 Svedala.

Skicka e-post till Utbildnings publika e-brevlåda utbildning@svedala.se

Välkommen att höra av dig!

Publicerad 2016-06-02 kl 15:04
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-06-02 kl 16:21