Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Särskilt stöd, extra stöd

Kontakt

Fredrik Aksell
Gymnasiechef och rektor
040-626 87 71
fredrik.aksell@svedala.se
Annika Bruhn
Rektor F-5 Klågerupskolan
040-626 89 01
annika.bruhn@svedala.se

Ibland behöver barn och elever stöd i förskola eller skolan utöver det vanliga. Det kan ske antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie verksamheten/undervisningen eller i form av så kallat särskilt stöd. Kontakta din förskolechef eller rektor om du har frågor.

Alla förskolor och skolor ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd. Det är rektor som beslutar om särskilt stöd.

Mer information om särskilt stöd på Skolverkets webbplats

Vad gäller för särskilt stöd och extra anpassningar?

Förutom det särskilda stöd som finns på respektive skola har Svedala kommun också en särskild undervisningsgrupp, så kallad resursklass, gemensam för alla grundskolor,  för elever i årskurs 6-9. Verksamheten har sin bas på Marbäcksgatan och NFU men vissa ämne samt elevhälsa finns på elevens hemskola.

Resursklass

Verksamheten ger möjlighet till en mer anpassad skolmiljö samt ett nära pedagogiskt, emotionell och socialt stöd. Målet är att eleven skall nå kunskapskraven i grundskolan. Personalen arbetar utifrån elevens enskilda förutsättningar med fokus på kunskap och sociala färdigheter. Arbetslaget består av lärare, socialpedagoger och specialpedagog.

I resursklassen finns elever med socioemotionella och/eller neuropsykiatriska funktionshinder ofta i kombination med en oroande skolfrånvaro.

Genom att erbjuda en alternativ lärmiljö samt skapa trygghet och tillit motiveras eleverna till fortsatta studier och ansvarstagande.

Ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning för att kunna hjälpa eleven. Detta sker genom täta samtal och uppföljning via åtgärdsprogram tillsammans med hemskolan.

Rektor fattar beslut om placering i särskild undervisningsgrupp på den skola eleven tillhör i samråd med övriga rektorer på 6-9 skolorna samt rektor för gymnasieskola. Samordning sker av chefen för Resursenheten.

Kontakta rektor på din skola om du har fler frågor om resursklassen.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål handlar om att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska. Mer information hittar du i Skolverkets information om studiehandledning.

Skolverkets information om studiehandledning

Publicerad 2016-03-23 kl 11:13
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:06