Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Lov och ledigheter

Läsårstider och lovdagar för 2016/2017

Läsårstider grundskola och gymnasium

Vårtermin torsdag 12 januari – fredag 16 juni 2017

Läsårstider vuxenutbildningen 

Vårtermin måndag 9 januari - fredag 9 juni

Sfi                                                           
Vårtermin måndag 2 januari - fredag 9 juni, måndag 19 juni - fredag 21 juli

Lovdagar 2017

måndag 20 – fredag 24 februari (sportlov)
onsdag 22 mars
måndag 10 april – torsdag 13 april (påsklov)
fredag 26 maj
måndag 5 juni

Stängningsdagar i fritidshemsverksamhet

fredag 12 augusti 2016
måndag 9 januari 2017

Stängningsdagar i förskoleverksamhet

Om någon vårdnadshavare är i behov av barnomsorg denna dag, kommer sådan att anordnas i samverkan mellan förskolorna i kommunen. Eftersom den ordinarie verksamheten är stängd kommer endast en förskoleenhet vara öppen för de vårdnadshavare som behöver omsorg. Kontakta din förskolechef senast den 17 januari om det finns behov av barnomsorg den 19 augusti.

fredag 17 mars 2017

Ansökan om ledighet för elev

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Svedala kommuns policy är att vara synnerligen restriktiv med att bevilja ledighet för elev.

Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Blankett för ansökan finns i kommunens e-tjänst

Läsårstider och lovdagar för 2017-2018        

Läsårstider för grundskola och gymnasium

Hösttermin torsdag 17 augusti – onsdag 20 december 2017 (84 dagar)
Vårtermin torsdag 11 januari – fredag 15 juni 2018 (94 dagar)              

Läsårstider för vuxenutbildning

Hösttermin måndag 21 augusti - fredag den 22 december
Vårtermin måndag 15 januari – fredag 15 juni

SFI
måndag 21 augusti – fredag 22 december
måndag 8 jan – fredag 15 juni, måndag 18 juni – fredag 20 juli

Lovdagar 

måndag 30 oktober – fredag 3 november 2017
måndag 20 november 2017
måndag 19 – fredag 23 februari 2018
onsdag 14 mars 2018
måndag 26 mars – torsdag 29 mars 2018 
måndag 30 april 2018 
fredag 11 maj 2018 

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i fritidshemsverksamhet 

fredag 11 augusti 2017 och måndag 8 januari 2018

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i förskoleverksamhet

fredag 18 augusti 2017 och fredag 23 mars 2018

Om någon vårdnadshavare är i behov av omsorg denna dag, kommer sådan att anordnas i samverkan mellan förskolorna i kommunen. Eftersom den ordinarie verksamheten är stängd kommer endast en förskoleenhet vara öppen för de vårdnadshavare som behöver omsorg. Kontakta din förskolechef senast den 17 juni alternativt den 16 januari om det finns behov av barnomsorg den 18 augusti respektive 23v mars.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:19
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:03