Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Skolstart 17 augusti

Första dagen på terminen är en vanlig skoldag med lektioner och inte enbart uppropsdag. Schema publiceras på Infomentor. Skolskjutsarna på morgonen och på eftermiddagen går i stort sett vid samma tider som förra läsåret.

Nybörjare och nyinflyttade elever får meddelande om tider per brev från sin skola.
Ännu inte inskrivna nybörjare eller under sommaren inflyttade elever anmäler sig snarast till respektive skola.

 

Naverlönnskolan

Årskurs 6, matsalen, kl 8:00
Årskurs 7-9, klassrum enligt anslag, kl 8:15

Roslätsskolan

Förskoleklass
Årskurs 1-4, respektive klassrum, kl 8:00
Årskurs 5, respektive klassrum på Kyrkskolan, kl 8:00

Kyrkskolan

Förskoleklass, respektive klassrum, kl 8:00
Årskurs 1-5, respektive klassrum, kl 8:00

Marbäcksskolan

Förskoleklass, flaggstången, 8:50 den 18 augusti
Årskurs 1-5, respektive klassrum, kl 8:00

Röda skolan

Årskurs 2-7, respektive klassrum, kl 8:00

Spångholmsskolan

Årskurs 4, matsalen, kl 8:30
Årskurs 5-9, respektive klassrum, kl 8:30

Baraskolan

Förskoleklass, respektive klassrum, 8:20
Årskurs 1-3, respektive klassrum, 8:20

Klågerupskolan

Förskoleklass, skolgården, kl 10:00
Årskurs 1-5, respektive klassrum, kl 8:15
Årskurs 6, matsalen, kl 8:15
Årskurs 7-9, respektive klassrum, kl 8:15

Publicerad 2016-07-01 kl 14:36
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 14:55