Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Skolskjuts

Kontakt

Johan Fridholm
Trafikledare, Bergkvarabuss
0767-62 99 91
johan.fridholm@bergkvarabuss.se

Här hittar du tider när bussen går till skolan på morgonen och hem på eftermiddagen. I länkarna finns preliminära tidtabeller för 2015/2016.

Tidtabeller läsåret 16/17

Buss 1 år 1617.pdf

Buss 2 år 1617.pdf

Buss 3 år 1617.pdf

Buss 4 år 1617.pdf

Buss 5 år 1617.pdf

Buss 6 år 1617.pdf

Buss 7 år 1617.pdf

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente

Vid störningar i skolskjutstrafiken

På grund av oförutsedda händelser, som exempelvis snöhinder, kan det hända att det uppgjorda skolskjutsschemat inte går att följa. Då gäller följande:

Till skolan

Om bussen är mer än 15 minuter försenad får eleven gå hem igen och blir då befriad från undervisningen såvida inte föräldrarna kan skjutsa.

Om skolskjutsarna är inställda meddelas detta i Radio Malmöhus och under nyheter här på webbplatsen.

Från skolan

Om eleverna av någon anledning inte transporteras hem i rätt tid enligt skolskjutsschemat utan måste stanna kvar på skolan och/eller att vädersituationen försämrats under skoldagen så att hemtransport sker tidigare eller senare gäller följande:

  1. Bergkvarabuss ska i god tid meddela respektive skola om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter.
  2. Ansvarig på skolan tar kontakt med berörd personal för meddelande till eleverna och hemmen om eleverna måste stanna kvar i skolan. Personal skall finnas till hands för tillsyn av eleverna.
  3. Om det bedöms angeläget att sända hem eleverna avsevärt tidigare än schemat anger, sker en kontakt mellan skolexpeditionerna och Bergkvarabuss om ändrade hemtransporter.

Kundservice i kommunhuset meddelas också alla större ändringar. Kundservice telefon 040-626 80 00.

Vid frånvaro Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte skall åka med bussen och hållplatsen ligger utanför den ”normala” rundan skall Bergkvarabuss kontaktas. Detta kan göras samma dag mellan kl 6 och 7 på 040-53 53 03 eller 0767-62 99 91. Kontakta alltid skolan eller någon ansvarig om problem uppstår.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:36
Sidansvarig: Annika Johansson