Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Enkät

Svedala kommun genomför vecka 18-19 en enkätundersökning som handlar om vad du som vårdnadshavare tycker om förskolornas arbete med utgångspunkt från läroplanens mål.

Vi hoppas att du kommer att låna oss några minuter av din tid, eftersom dina svar kommer att ge oss värdefull information. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om förskolan för att vi skall kunna göra förbättringar.

I enkäten finns några frågor i slutet som du besvarar tillsammans med ditt barn.

Enkäten skickas ut till en vårdnadshavare per familj och meningen är att en enkät ska besvaras per barn. 

Sista dag för att besvara enkäten är fredag den 12 maj.

När svaren kommit in sammanställs de och ingen kommer att kunna se hur just du har svarat på frågorna. Resultatet av enkätundersökningen och förslag på åtgärder kommer att sammanställas och presenteras.

Ett stort tack för din medverkan!

Länk till enkätundersökning

Publicerad 2017-04-28 kl 10:03
Sidansvarig: Annika Johansson