Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Din säkerhet

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

I kommunen och övriga delar i samhället finns flera resurser beredda att hjälpa dig vid olika typer av nödlägen. Det är dock viktigt att du själv gör så mycket du kan för din egen trygghet och säkerhet. Dels för att undvika att nödlägen uppstår, dels för att minska konsekvenserna om olyckan är framme.

Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Tips och redskap

Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Områden

På Dinsäkerhet.se hittar du ämnesområdena Barn och ungas säkerhet, Äldres säkerhet, Brand och eld, Fritid och resor, Farliga ämnen, Naturens påverkan, Din krisberedskap, Om risker, Vid olycka och Informationssäkerhet. Urvalet baseras på den aktuella skade- olycks- och riskbilden i Sverige.

Dinsäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB.

Webbplatsen Dinsäkerhet.se

Publicerad 2016-03-24 kl 10:42
Sidansvarig: Linda Holst