Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

SFI, Svenska för invandrare

Kontakt

Fredrik Aksell
Gymnasiechef
040-6268771
fredrik.aksell@svedala.se

SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Vi hjälper dig att utveckla ett funktionellt andraspråk och förbereder dig för vidare studier eller arbete. Du kan kombinera studier med praktik eller arbete och vid NFU går språkutbildning och samhällsinformation hand i hand.

Individuell studieplan

Studierna i svenska för invandrare (SFI) sker på dagtid måndag–fredag. Tillsammans med dina lärare planerar du en individuell studieplan, där du efter kurs B även kan integrera SFI-utbildningen med kurser på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. Efter kurs D kan du fortsätta dina studier hos oss på Nils Fredrikssons Utbildning (NFU).

Utbildning i SFI ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.​

SFI består av tre studievägar

SFI 1, 2, 3. Kurser som ges är A, B, C och D.

Mer information om svenska för invandrare på NFUs hemsida

På Sverige kommuner och landsting hittar du en länksamling med webbstudier i svenska och nyheter på lätt svenska.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:47
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2016-06-01 kl 17:07